Skip to main content
HR

Barselsrotation

Når en ansat afholder barsel, bliver der ofte mulighed for et vikariat, som via ordningen "barselsrotation" kan slås op internt, og hvor en intern ansøger loves tilbagevenden til sin stilling efter vikariatets udløb. En rotation giver mulighed for at arbejde med lignende eller nye funktioner andre steder i organisationen, prøve nye arbejdsopgaver og bidrage til en øget helhedsforståelse.

Mere om barselsrotation   

Ansøgning om vikariat

1. Ansøg inden for fristen angivet i opslaget.

2. Send kort ansøgning + CV pr. mail til mailadressen angivet i opslaget.

Til leder, der ønsker at slå et barselsvikariat op internt 

1. Vær særligt opmærksom på, at ansøgningsfrist, kontaktoplysninger, vikariatets længde og faggruppe fremgår tydeligt (HK, AC, laborant eller lign.) af opslaget.  

2. Opslaget sendes til mobilitet@sdu.dk, og det lægges på SDUnet. 

4. Leder er kontaktperson på opslaget, og modtager henvendelser. 

4. Leder indkalder relevante ansøgere til en kort samtale, og evt. andre ansøgere gives et afslag kort efter fristens udløb.

 

 

Sidst opdateret: 29.08.2023