Skip to main content
HR

Undervisning på engelsk

Engelskcertificeringen sker efter CEFR skalaen og er baseret på observation af undervisning. Underviserens mundtlige kompetencer bliver vurderet på 6 discipliner: Fluency, Variation and flow, Pronunciation, Vocabulary, Grammar, Interaction. Prisen pr. observation er kr. 5.500. Engelskcertificeringen sker efter aftale med institutleder. 

Forløb for certificeringen

  • Der laves en aftale med bedømmerteamet og deltageren om hvor og hvornår certificeringen skal finde sted.

  • En undervisningslektion a 45 minutter, der er struktureret sådan, at den indeholder ca. halvt præsentation (monolog) og halvt interaktion med studerende (dialog), overværes af 2 bedømmere, og videooptages.

  • Videoerne bruges kun til det, der er nødvendigt for at gennemføre certificeringsprogrammet. Alle videoer opbevares på S-drevet i en lukket mappe, hvor det kun er følgegruppen til certificeringsprogrammet, der har adgang.     

  • Niveauet for certificering er fastsat til at være C1 ud fra CEFR skalaen. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at sprogbeskrivelserne skal læses som optimale mål, hvilket betyder, at ikke alle mål behøves opfyldt for at blive indplaceret i et givent niveau. Se matrix med sprogbeskrivelser nedenfor.
  • Resultatet af bedømmelsen sendes til underviseren samt til dennes institutleder

  • Underviseren modtager sammen med videoen en udførlig skriftlig feed back fra bedømmelsesteamet. Rapporten indeholder både positive og negative eksempler på underviserens sproglige præstation, samt råd og vejledning til eventuelle kompetenceforbedringer. Denne rapport behandles fortroligt og sendes derfor kun til den bedømte underviser.

  • Underviseren er til enhver tid velkommen til at kontakte bedømmelsesteamet for en mundtlig feed back samtale, samt yderligere råd og vejledning til eventuelt kompetenceforbedrende kursus.

 

Kontakt

Ønsker du at tilmelde dig engelskcertificering eller har du spørgsmål, så skal du kontakte Lisbeth Nylandsted, lisan@sdu.dk, tlf.6550 4367. 

Sidst opdateret: 22.09.2022