Skip to main content
HR

Roller, opgaver og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøgruppen udgøres af en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsmiljøleder, som står for de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed i det lokale budgetområde. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende medvirke til at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer, og hvis de opstår at deltage i løsningen af dem. Arbejdsmiljøgruppens hovedopgaver er

 • at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse,
 • at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet,
 • at inddrage arbejdsmiljøhensyn ved planlægning,
 • at gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) og risikovurdering,
 • at overvåge arbejdsmiljøforholdene gennem runderinger, observationer, dialog, m.m.,
 • at deltage i undersøgelse og anmeldelse af arbejdsskader
 • og at varetage lokale arbejdsmiljøhensyn af betydning for de studerendes fysiske og psykiske studiemiljø.

I større komplekse budgetområder er det muligt at oprette et Lokalarbejdsmiljøudvalg, til at understøtte arbejdsmiljøgruppernes lokale arbejdsmiljøarbejde. Lokalarbejdsmiljøudvalget består af alle arbejdsmiljøgrupperne i den pågældende budgetenhed med budgetenhedens leder som formand for udvalget. Lokalarbejdsmiljøudvalg skal godkendes af Hovedarbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsmiljørepræsentanten er tilgængelig for ledelse og kolleger i spørgsmål om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanten har ikke ansvaret for arbejdsmiljøet, men deltager som ledelsens sparringspartner og er kollegaernes talerør i samarbejdet om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljølederen medvirker sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen til at sikre et godt arbejdsmiljø og til at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsmiljølederen deltager hovedsageligt ved at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene består af hovedområdets leder, en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder fra områdets arbejdsmiljøgrupper. Fakultetsarbejdsmiljøudvalget på NAT, TEK og SUND har dog to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdsledere. 
Fakultetsarbejdsmiljøudvalgeneunderstøtter i de enkelte hovedområder Hovedarbejdsmiljøudvalgets overordnede ledelse og koordinering af SDUs arbejdsmiljøarbejde. Fakultetsarbejdsmiljøudvalgenes arbejde vedrører planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet inden for:

 • arbejdsmiljørettede spørgsmål af økonomisk konsekvens for hovedområdet,
 • principielle sager for området,
 • psykisk arbejdsmiljø,
 • kontrol af hovedområdets arbejdsmiljøniveau og arbejdsmiljøgruppernes arbejdsmiljøarbejde,
 • og sager af relevans for hovedområdet, hvor Arbejdstilsynet er involveret.

Hovedarbejdsmiljøudvalget består af fire arbejdsmiljørepræsentanter, fire ledelsesrepræsentanter og rektor som formand, som planlægger, leder, rådgiver og orienterer om, samt fører kontrol med SDUs arbejdsmiljøarbejde. Hovedarbejdsmiljøudvalget har fx til opgave at:

 • at deltage i fastlæggelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse og sammensætning,
 • at samordne med andre virksomheder på samme arbejdssted,
 • at rådgive om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål, og om hvordan arbejdsmiljø integreres i universitetets strategiske ledelse og daglige drift,
 • at opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion og rådgive om kompetenceudviklingsplan,
 • at sikre, at årsager til arbejdsskader undersøges, og foranledige at gentagelse forhindres,
 • at kontrollere arbejdsmiljøarbejdet,
 • at sikre, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet.

Undervisningsmiljørepræsentanten vælges af de studerende til at varetage de studerendes interesser over for uddannelsesstedets ledelse med henblik på at skabe et godt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljørepræsentanterne deltager i en rådgivende rolle i uddannelsesstedets arbejdsmiljøarbejde, når der behandles forhold af betydning for de studerendes undervisningsmiljø.

Arbejdsopgaver vil typisk være:

 • Opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen og arbejdspladsvurderingen, så eventuelle mangler bliver udbedret.
 • Sikre at sikkerhed osv. er i orden.
 • Deltage i planlægningen af nye implementeringer (fx nyt udstyr og nye faciliteter).

Læs mere

Har du spørgsmål til rollen som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder, får du svar på mange af spørgsmålene i materiale udarbejdet til arbejdsmiljøgruppen omkring opgaver, roller og ansvarsområder, samt i lokalaftalen:

Sidst opdateret: 22.08.2023