Skip to main content
HR

Om ferie og barsel

Generelt

Når du er på barselsorlov, forældreorlov mv., foreligger der en feriehindring som betyder at du ikke kan afholde ferie.

Du mister dog ikke retten til ferien, men afhængig af på hvilken tid af året du er på orlov/afslutter din orlov, vil du skulle holde ferien på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden, eller kunne få feriepengene udbetalt, eller kunne indgå aftale med Instituttet/Afdelingen om at overføre ferien til næste ferieafholdelsesperiode. Aftalen videresendes til Vivi Madsen, Personalekontoret efter indgåelsen.

Hvis du er feriehindret i hele ferieafholdelsesperioden (1. september til 31. december året efter) bliver 1.- 4. ferieuge automatisk overført til næste ferieafviklingsperiode. Stopper din orlov før udløbet af ferieafholdelsesperioden (31. december), er der ingen feriehindring i perioden fra orloven stopper og frem til 31. december. Derfor overføres ferien ikke, hvis du enten helt eller delvist havde mulighed for at placere ferie inden den 31. december (uafholdt ferie vil i stedet bortfalde). Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får planlagt din ferie i forbindelse med tilbagevenden fra orlov.

Den 5. ferieuge overføres kun ved aftale.

Hvis du har genoptaget arbejdet delvist, således at du arbejder hele dage, foreligger der ikke en feriehindring på de dage, hvor arbejdet er genoptaget. De almindelige regler om afvikling af restferie gælder derfor for disse dage.

Optjening af ferie

Du optjener betalt ferie og særlige feriedage under lønnet graviditets-, barsels-, fædre-, forældre- og adoptionsorlov samt orlov til registrerede partnere. Ligeledes optjener du betalt ferie og særlige feriedage under orlov uden løn, hvor der optjenes pensionsret.

I ulønnede orlovsperioder, hvor der ikke optjenes pensionsret, optjener du heller ikke betalt ferie og særlige feriedage.

Er du månedslønnet og omfattet af statens ferieaftale, optjener du imidlertid alligevel ferie med løn og særlige feriedage i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode uden pensionsret. Det er dog en forudsætning, at du 1) genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien/de særlige feriedage skal være holdt, og at 2) ferien/de særlige feriedage holdes inden udløbet af det pågældende ferieår, medmindre ferien/de særlige feriedage udsættes i henhold til ferieaftalens særlige bestemmelser om feriehindringer, overførsel eller udskydelse af ferie.

Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, bortfalder dagene.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 11.07.2022