Skip to main content
HR

Guide til bedømmelse af undervisningsporteføljer på SDU

 Bedømmelse af en ansøgers undervisningsmæssige kvalifikationer vil være en afvejning af flere kriterier i lighed med bedømmelsen af en ansøgers forskningsmæssige kvalifikationer.

Bedømmelsesudvalg kan med fordel overveje spørgsmålene i guiden nedenfor i bedømmelsen af undervisningsporteføljer i forbindelse med ansættelser. Listen er ikke udtømmende, men eksemplificerer relevante spørgsmål.

 

Guide:

 • Hvad er bredden og omfanget har ansøgers undervisningserfaring?

 

Note. Bredde kan fx være i form af fag, institution, målgruppe/niveau, undervisningsform, undervisningssprog. Omfang kan fx være antal timer undervist. Hvis bredde og omfang er beskrevet for overfladisk/generaliseret til at kunne vurderes, bør det nævnes i udtalelsen.

 • Hvilken formel pædagogiske uddannelse/anden pædagogisk dannelse har ansøger?
  • Fx gennemført pædagogikum, pædagogiske kurser
  • Fx deltagelse i pædagogiske konferencer, workshops, seminarer
  • Fx pædagogisk formidling i form af publikationer, mundtlige oplæg
 • Hvordan er det pædagogiske grundsyn i ansøgningen kongruent med SDUs Bærende Principper om aktiverende undervisning og aktiv læring?

 

Note. Med pædagogisk grundsyn menes underviserens egne tanker om undervisning og/eller værdier som er baseret på undervisers egne kundskaber og erfaringer. Af og til kan pædagogiske teorier og pædagogisk viden anvendes til at beskrive det pædagogiske grundsyn med, men det er ikke et krav. Det pædagogiske grundsyn er personligt: Der findes som sådan ikke et forkert grundsyn, så længe det ikke strider imod samfundets eller institutionens værdier.

 • Hvordan er de beskrevne eksempler på ansøgerens undervisningspraksis kongruent med SDUs Bærende Principper om aktiverende undervisning og aktiv læring?
 • Hvilke erfaringer har ansøger med uddannelsesudvikling?
  • Fx curriculumudvikling, studienævnsarbejde, kursusudvikling, udvikling af læringsaktiviteter o.l.
 • Hvilke erfaringer har ansøger med pædagogisk samarbejde?
  • Fx pædagogiske netværk, pædagogiske projekter o.l.

Note. Hvis beskrivelser af undervisningspraksis er for rudimentære/fraværende til at kunne vurderes, bør det nævnes i udtalelsen.

 • Er dokumentationen for centrale påstande tilstrækkelig og relevant? Dokumentation er fx bilag/links som:
  • udgør vidnesbyrd om kvalitet fra andre end ansøger selv, eksempelvis kursusevalueringer, udtalelser, beviser, priser o.l.
  • udstiller relevante pædagogiske produkter, fx kursusbeskrivelser, study guides, opgaver, kursus-hjemmesider, feedback værktøjer o.l.
 • Hvordan er sammenhængen mellem det pædagogiske grundsyn, den pædagogiske praksis og dokumentationen?

 

Note. Hvis der i det pædagogiske grundsyn for eksempel hævdes et princip om aktiverende undervisning, er det vigtigt at vurdere om princippet også er afspejlet i beskrivelsen af egen undervisningspraksis og tilstrækkeligt underbygget med relevant dokumentation (fx i bilag med pædagogiske produkter).

Laksov, K. B. (2018). Att bedöma pedagogisk skicklighet–är det verkligen så svårt?–en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8(2), 55-68.

Spowart, L., Turner, R., Shenton, D., & Kneale, P. (2016). ‘But I’ve been teaching for 20 years…’: Encouraging teaching accreditation for experienced staff working in higher education. International Journal for Academic Development, 21(3), 206-218.

Trevitt, C., & Stocks, C. (2012). Signifying authenticity in academic practice: a framework for better understanding and harnessing portfolio assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(2), 245-257.

Trevitt, C., Stocks, C., & Quinlan, K. M. (2012). Advancing assessment practice in continuing professional learning: Toward a richer understanding of teaching portfolios for learning and assessment. International Journal for Academic Development, 17(2), 163-175.

Winka, K., & Ryegård, Å. (2019). Pedagogisk portfölj - för karriär och utveckling. Studentlitteratur.

 

SDU’s Bærende Principper om aktiverende undervisning og aktiv læring

Se dem her

SDU's pædagogiske kompetenceprofil

Se den her

Sidst opdateret: 03.05.2024