Skip to main content
HR

Behovet for ergonomisk rådgivning om håndtering og forebyggelse af gener i bevægelsesapparatet er forskelligt fra udfordring til udfordring. 

På SDU har behovet for at indgå aftale med en leverandør om netop ergonomisk rådgivning ikke vist sig at være af stor økonomisk udgift, at det er nødvendigt at indgå indkøbsaftale. Det betyder, at enheder, arbejdsmiljøgrupper og ledere frit kan tage kontakt til en arbejdsmiljørådgiver med netop deres behov, og få den retter hjælp. Aftalen om ergonomisk rådgivning skal dermed indgå imellem arbejdsmiljøgruppe/enhedsledelsen og den ønskede rådgiver. 

Da udbuddet af rådgivere er mangfoldigt, vil vi i stedet henvise til Arbejdstilsynets hjemmeside, der indeholder en samlet oversigt over autoriserede arbejdsmiljørådgivere på markedet: Ergonomisk rådgivning

Eftersom vi ikke har indgået aftale med en leverandør, er det ikke muligt at fremhæve én rådgiver frem for en anden. Hvis I som arbejdsmiljøgruppe har behov for sparring forud for valg af arbejdsmiljørådgiver, er I velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøteamet på arbejdsmiljoe@sdu.dk eller pr. telefon.

Bevægelse i arbejdet

Klik her for inspiration til bevægelse i arbejdet

Se nærmere her

Sidst opdateret: 27.06.2023