Skip to main content
HR

Stillingsopslag

Ledige stillinger i staten skal som hovedregel slås op, så de er offentligt tilgængelige.
For teknisk-administrative stillinger er der følgende undtagelser fra opslagskravet:

  • Hvor der i lovgivningen er fastsat særlige regler om udpegning, f.eks. til nævn og råd.
  • Ved ansættelse som særlig rådgiver for en minister.
  • Hvis der er tale om ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år.

Lov om ansættelsesbeviser

Ifølge lov om ansættelsesbeviser skal universitetet give lønmodtageren oplysninger om en række i loven angivne forhold, hvilket sker i form af et ansættelsesbevis.

Oplysningspligten gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 3 timer.

SDU har en frist på 7 kalenderdage til at udarbejde ansættelsesbevis efter ansættelsen er påbegyndt.

Kontraktforhandling

Når den ønskede kandidat er fundet og blevet tilbudt stillingen, forhandles løn og ansættelsesvilkår og der udarbejdes et ansættelsesbevis.

Afslag

Hver eneste kandidat, der modtager et afslag, er potentielt en ambassadør, der kan gå ud og tale godt eller dårligt om organisationen. Et ordentligt og professionelt afslag kan derfor være et værdifuldt værktøj til at fremme organisationens positive omdømme.

Det handler om at give kandidaterne en god oplevelse gennem hele rekrutteringsprocessen, herunder ved at give dem et rettidigt, empatisk, konstruktivt og konkret afslag.

En anbefaling er, at der gives et skriftligt afslag til de kandidater, som ikke har været inviteret til samtale. De kandidater, som har været inviteret til samtale, bør få en mundtlig tilbagemelding.

3 råd til det gode afslag er:

  1. Overbring afslaget så tidligt som muligt. Overvej at give ansøgere, der ikke går videre til samtale, besked når dette er afklaret frem for først når rekrutteringsprocessen er afsluttet.
  2.  Vis forståelse i afslaget. Et afslag bør altid overbringes med empati for modtageren og respekt for, at ansøgeren har brugt tid og energi på at skrive ansøgningen. Et standardafslag, tilsat nogle få personlige ord i de første linjer af afslaget, kan gøre en stor forskel. Der kan fx startes med at takke for ansøgningen og give en overordnet, konstruktiv feedback.
  3. Et godt afslag er velbegrundet, konstruktivt og konkret. Man kan være konkret ved at fremhæve eksempler på, hvad der har været lagt vægt på hos den kandidat, der blev valgt, eller de kandidater, der blev indkaldt til første samtale. Fx kandidatens/kandidaternes motivation, erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund, organisations- eller opgaveforståelse o.a.

Hvis kandidaten modtager nogle konkrete eksempler på begrundelse af afslaget, får han/hun bedre mulighed for at ræsonnere sig frem til, om han/hun kan gøre noget bedre i næste ansøgning og muligheden for at processen bliver en god oplevelse, trods afslaget, øges.

Næste trin:

Forrige trin:

 

Sidst opdateret: 29.11.2023