Skip to main content
HR

Personaleforeningen

Foreningens formål er at søge det bredest mulige samvær mellem alle ansatte ved Syddansk Universitet, Odense.

Foreningen arrangerer forskellige aktiviteter i løbet af året, f.eks. udflugter, foredrag, øl-/ vinsmagning, julebanko m.m.

Det er efter foreningens mening af stor betydning for arbejdsklimaet, at alle ansatte får mulighed for at lære hinanden at kende.

Som medlem kan optages enhver medarbejder ved Syddansk Universitet, Odense og enhver medarbejder ved virksomheder, der er hjemmehørende på Syddansk Universitet, Odense.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og er for tiden kr. 250 årligt. Beløbet opkræves én gang om året og trækkes fra lønnen den måned, hvor man får udbetalt feriegodtgørelse.

 

Personaleforeningens bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelses medlemmer

Personaleforeningens vedtægter

Se dem her

Kommende arrangementer

Se dem her

Personalegoder

Se dem her

Sidst opdateret: 18.04.2023