Skip to main content
HR

HR serviceside

Ledelse og strategi

BRUG UDVIKLINGSSAMTALER TIL STRATEGISK UDVIKLING AF ENHEDEN - Se SDU's årshjul for udviklingssamtaler og få inspiration og redskaber til en strategisk drøftelse i ledelsen om fokus i årets udviklingssamtaler

Årshjulet er den overordnede ramme for udviklingssamtaler på SDU og kan tilpasses lokale vilkår

  • Institutledere/fakultetssekretariatschefer/områdechefer er ansvarlige for, at der afholdes udviklingssamtaler i egne enheder, herunder at udviklingssamtalerne forberedes og gennemføres, samt at der følges op på kompetenceplaner.

  • Udviklingssamtaler skal afholdes af ledere med personaleansvar. Institutleder/fakultetssekretariatschef/områdechef er ansvarlig for, at ledere, der afholder udviklingssamtaler, har de fornødne kompetencer.
  • Medarbejdere og ledere på statens arbejdspladser skal holde udviklingssamtaler én gang om året. Det er aftalt mellem overenskomstparterne. Udviklingssamtaler skal understøtte de løbende daglige drøftelser om de ansattes udvikling. Bemærk at GRUS er en mulighed og ikke et krav som MUS og LUS.

  • Dekan/universitetsdirektør er ansvarlige for, at processen med årlige udviklingssamtaler igangsættes.

Sidst opdateret: 04.12.2023