Skip to main content
HR

Indledningsvis bekræfter standpunktet, at

"SDU er en mangfoldig institution, der fremmer inkluderende og imødekommende adfærd, hvor der er plads til forskelle. Vi arbejder fortløbende for at minimere uhensigtsmæssige, forudfattede forestillinger i beslutninger samt forstærkende samspil mellem forskelligrettede forskelsmarkører, såsom køn, race og social baggrund. Vi arbejder aktivt, målrettet og kontinuerligt for at være en institution fri for sexisme, uønsket seksuel opmærksomhed og andre former for krænkelser."

Dernæst kobles ligestillingsarbejdet til SDU's helt overordnede strategiske målsætninger og primære opgaver som universitet:

"Som universitet forankret i principperne for fri, uafhængig og kritisk forskning bidrager SDU’s strategiske Gender Equality (GE) indsats til vores overordnede strategiske målsætninger:  ”at skabe værdi for og med samfundet; at udvikle talenter, som fremmer unikke og innovative løsninger; og at bryde grænser og forme en bæredygtig fremtid”".

Standpunktet tydeliggør også, at ligestillingsarbejdet indebærer et fokus på alle forskelsmarkører, og at det omfatter og berører både arbejds- og undervisningsmiljøer på universitetet:

"SDU’s strategiske GE-fokus omfatter alle forskelsmarkører ud fra en eksplicit opmærksomhed på ligestilling og inklusion. GE på SDU er relevant for alle aspekter af SDU’s bestræbelser – gennem en tæt kobling til specifikke udfordringer og hensyn understøtter SDU’s GE-indsats befordrende studie- og arbejdsmiljø og løsningen af universitetets primære opgaver."

Endelig anerkendes det, at

"...en stræben mod øget ligestilling er en indsats, der gælder hele organisationen og forudsætter nødvendige strukturelle forandringer. Derfor er SDU’s GE-indsats et informeret, kontinuerligt og bevidst arbejde med et ambitiøst, vedholdende og langsigtet perspektiv."

Læs hele standpunktet her og find også information om principperne bag ligestillingsarbejdet, der bl.a. prioriterer dialog, lokalt forankrede og initierede indsatser samt adgang til interne ressourcer på SDU til at bistå arbejdet.

Læs SDU's GE Standpunkt

Og find bl.a. mere information om principperne bag ligestillingsarbejdet

Find det her

Sidst opdateret: 17.11.2023