Skip to main content
HR

SDU HR serviceside

Rekruttering af teknisk administrative medarbejdere

Find redskaber og inspiration, og se hvilke krav der er til TAP-rekrutteringsprocesser på SDU

På rekrutteringsportalen finder du svar på følgende overordnede planlægningsspørgsmål:

  • Hvilke personer og aktiviteter kan man med fordel tænke ind i rekrutteringsprocessen?
  • Hvordan kan stillingsprofilen afdækkes?
  • Hvad skal man overveje, når der skal planlægges interviews samt brug af screeningsværktøjer i ansættelsesprocessen, herunder brug af telefonscreening, tests, cases og referencer?
  • Hvordan lægges strategien for annonceringen, så den rammer så bredt, og samtidig præcist, som muligt?
  • Hvad skal der tages højde for, når der udarbejdes et stillingsopslag?

Inspiration, redskaber og skabeloner her på rekrutteringsportalen skal bidrage til at synliggøre og styrke SDU’s arbejde med at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Målet er, at:

  • SDU tiltrækker og ansætter en mangfoldig talentmasse, der styrker SDU’s opgaveløsning
  • ledere og udvalgsmedlemmer oplever høj kvalitet og kvalificeret understøttelse digitalt og HR fagligt
  • ansøgere oplever et transparent, professionelt og digitalt understøttet forløb.

Der er gode grunde til at sørge for, at ansøgeres oplevelse af rekrutteringsprocessen er positiv og professionel. Uanset om ansøgeren er ekstern eller intern, giver rekrutteringsprocessen en jobmæssig oplevelse af SDU, der præger ansøgerens fremadrettede syn på organisationen, uanset om vedkommende får tilbudt stillingen eller ej. Det er ikke kun ansøgeren, der kan påvirkes i både positiv og negativ retning, men også ansøgerens netværk og dermed mulige fremtidige ansøgere.

Find information om formelle krav, inspiration, redskaber og skabeloner som du kan bruge til at lave en god rekrutteringsproces nedenfor.

Sidst opdateret: 17.01.2024