Skip to main content
HR

Syddansk Universitet ønsker et sundt og sikkert psykisk arbejds- og studiemiljø med en arbejds- og studiekultur, der lægger vægt på ligeværdighed og respekt i alle sammenhænge såvel på individniveau som på gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

Syddansk Universitet vil have en omgangstone, der hviler på ordentlighed og er præget af et menneskesyn, der viser respekt for forskellighed og den enkeltes integritet.

Syddansk Universitet accepterer ikke mobning, seksuel chikane eller andre adfærdsformer, som krænker ansatte og studerende.

Handlinger og ytringer i forskning, uddannelse og vidensamarbejde

Forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed er grundlæggende værdier på Syddansk Universitet og betingelsen for universitetets virke. Ledere, medarbejdere og studerende har en fælles opgave med at skabe og opretholde autonome, ansvarlige og kritiske, dannende og oplysende forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed fritager ikke ledere, medarbejdere og studerende fra at opføre sig ordentligt og respektfuldt.

Et sikkert og sundt psykisk arbejds- og studiemiljø, hvor ledere, medarbejdere og studerende omgås hinanden ordentligt og respektfuldt understøtter, at alle kan udfolde sig under ansvar for universitetets formål om at søge, skabe og udbrede viden til gavn for samfundet og menneskeheden.

Forebyggelse af krænkende handlinger gennem et sundt og sikkert arbejds- og studiemiljø

Ledere har ansvar for at kommunikere, at krænkende adfærd er uacceptabel, for at fremme tillidsfuld dialog, og for at handle, hvis der alligevel opstår tilfælde af krænkende handlinger.

Ledelse, medarbejdere, studerende, arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsorganisation har en fælles opgave med at skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejds- og studiemiljø.

Der er en række muligheder for at arbejde med det psykiske arbejds- og studiemiljø med fokus på dialog og forebyggelse.


Hvad er krænkende handlinger?

Se her

Hvordan håndterer SDU krænkende handlinger?

Se her