Skip to main content
HR

Fridage

Fridage (ud over ferie og særlige fridage)

Udover de normale helligdage er SDU lukket juleaftensdag, nytårsaftensdag samt grundlovsdag. På dagen for SDU’s årsfest lukkes kl. 12. 
 
Der kan gives frihed uden lønafkortning til konsultation hos læge og tandlæge. Endvidere kan bloddonorer få fri uden lønafkortning i forbindelse med blodgivning. Dog opfordres donorer til at anvende den mobile blodbank på de adresser, hvor det er muligt. 
 
Derudover kan der gives frihed uden lønafkortning i det omfang, tjenesten tillader det, ved følgende særlige lejligheder:
  • anledning af en medarbejders eget 25, 40 eller 50 års jubilæum i statens tjeneste
  • ved eget, ved børns eller ved søskendes bryllup 
  • ved eget eller forældres sølv-, guld- eller diamantbryllup 
  • forbindelse med egen flytning
  • ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre eller –børn.
 

Sidst opdateret: 11.05.2022