Skip to main content
HR

Andre psykologiske ydelser

Konsulentbistand til psykisk arbejdsmiljø og trivsel i SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling

Konsulentteamet og Arbejdsmiljøteamet i SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling kan rekvireres til at forebygge og rådgive omkring:

  • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
  • Stress og arbejdspres
  • Konflikter og mistrivsel
  • Psykologisk tryghed
  • Krænkende adfærd
  • Sygefravær - forebyggelse, håndtering, tilbagevenden

Kontakt:

Ledere kan rekvirere psykologiske rådgivningsydelser hos Falck

SDU har desuden indgået en indkøbsaftale med med Falck om psykologiske rådgivningsydelser, som fx:

  • Akut psykologisk rådgivning og/eller gruppekonsultationer i forbindelse med akut opståede kriser.
  • Gruppekonsultationer med 2 eller flere medarbejdere
  • Trepartssamtaler mellem leder og medarbejder.

Disse psykologiske ydelser skal rekvireres af enhedens leder. Falcks psykologiske rådgivning kan kontaktes på 70 10 20 12.
Enhedens EAN nr. skal oplyses ved bestilling og ydelserne betales af enheden.

Har du spørgsmål til aftalen med Falck, kontakt Charlotte Schönbeck, SDU HR.

Sidst opdateret: 03.01.2024