Skip to main content
HR

Sikkerhedsrundering

For at styrke arbejdsmiljøorganisationens systematiske overvågning af alle relevante arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold og sikre et vist ensartet niveau overalt på SDU har Hovedarbejdsmiljøudvalget aftalt nærværende procedure for sikkerhedsrunderinger på alle SDUs arealer. Det er som udgangspunkt arbejdsmiljøgruppernes opgave, at planlægge og gennemføre sikkerhedsrunderingerne, men andre interessenter kan med fordel involveres, når det er relevant.

Omfanget af sikkerhedsrunderingerne bestemmes af de lokale risikovurderinger, men skal for de ”tørre” områder foregår minimum én gang årligt. For de ”våde” områder skal der gennemføres mindst to årlige sikkerhedsrunderinger.

På denne sider er der i første omgang et link til proceduren for sikkerhedsrunderinger. Siden vil blive opdateret med relevante bilag, vejledninger og værktøjer til sikkerhedsrunderingerne.

Procedure for sikkerhedsrunderinger

Sidst opdateret: 12.03.2024