Skip to main content
HR

Arbejdstilsynet på besøg

Arbejdstilsynet har altid ret til adgang til hele virksomheden og til at tale med alle medarbejdere. Arbejdsmiljøreglerne er de samme for alle virksomheder - uanset branche og størrelse. Arbejdstilsynet bruger forskellige tilsynsmetoder, når de kontrollerer arbejdsmiljøet på virksomhederne, men det er de samme krav, der gælder til arbejdsmiljøet uanset, hvilken tilsynsmetode de bruger.

Tilsynene er ofte fremført som et ”grundtilsyn”. Det indebærer, at tilsynsindsatsen målrettes mod de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet forventer, at der er de største problemer med arbejdsmiljøet. Formålet med tilsynet er at kontrollere, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet skal ikke varsle en virksomhed om, at de kommer på besøg. Det betyder, at Arbejdstilsynet til enhver tid kan møde op på SDUs adresser og indlede et besøg.

 

Hvordan arbejdsmiljøgruppen skal forberede sig og tage imod tilsynet kan du læse mere om i fanerne nedenfor.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg på arbejdspladsen, ser de både på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet tager udgangspunkt i den seneste APV og vil ofte bede enheden fortælle om aktuelle problemstillinger, og hvordan der arbejdes med dem. Konkret spørger Arbejdstilsynet ind til arbejdspladsvurdering, den årlige arbejdsmiljødrøftelse og instruktion af medarbejdere og ulykker.

Arbejdstilsynet vurderer typisk virksomhedernes egenindsats ud fra bl.a. følgende områder:

 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed : Hvordan ser arbejdsmiljøorganisation ud, har arbejdsmiljøgruppen gennemført den lovpligtige uddannelse, og er der tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse? SDU har udarbejdet en kompetenceplan  for arbejdsmiljø og udbyder hvert år tilbud om uddannelse.
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse: Har SDUs hovedarbejdsmiljøudvalg gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Resultaterne af den årlige arbejdsmiljødrøftelse kan findes under Årlig arbejdsmiljødrøftelse.
 • Arbejdspladsvurdering : Er alle arbejdssteder dækket, er der handlingsplan med retningslinjer for opfølgning, er sygefravær inddraget i APV’en, har arbejdsmiljøgrupperne været med til APV’en, er APV'en skriftlig og tilgængelig for de ansatte, er APV'en revideret senest hvert 3. år, og er der her fortaget ændringer af betydning for arbejdsmiljøet? Beskrivelse af SDUs fælles APV-metode og resultater af de seneste målinger kan findes under APV og trivselsmåling.
 • Ulykker: Har der været ulykker, som ikke er blevet anmeldt? Er der truffet forebyggende foranstaltninger mod gentagelse af anmeldte ulykker og tilløb hertil? På SDU skal alle ulykker anmeldes. Under Arbejdsskader kan du finde information om, hvordan arbejdsulykker skal håndteres.
 • Kemi: Er der arbejdspladsbrugsanvisning for eventuelle faremærkede stoffer ? På siden Kemisk arbejdsmiljø kan du finde information om, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder med kemiske stoffer.
 • Andre områder: Er der brugsanvisninger til CE-mærkede maskiner og trykbærende udstyr og gennemføres lovpligtigt eftersyn?

Arbejdstilsynet vil også tage udgangspunkt i de problemstillinger, der omtales og behandles i Arbejdstilsynets vejvisere, der er relevante for branchen og for det pågældende arbejde.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række 'vejvisere' for forskellige brancher. Vejviserne fortæller om de hyppigste arbejdsmiljøudfordringer der er i en branche, og hvilke regler der er på området. Vejviserne giver også viden om, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan arbejde med de forskellige emner. 

Arbejdsmiljøgrupperne kan desuden forberede sig på tilsynet ved at tage udgangspunkt i nedenstående tjeklister og huskeliste med formelle krav til Arbejdsmiljøorganisationens egenindsats samt Arbejdstilsynets hensigt med arbejdspladsernes forebyggelsesniveau:

Hvis du er i tvivl om, hvordan du som medarbejder skal forholde dig overfor den tilsynsførende, når Arbejdstilsynet henvender sig på din arbejdsplads, er der udarbejdet et dokument med uddybende information til medarbejdere. I dokumentet er der også en engelsk tekst som fortæller lidt om Arbejdstilsynet og deres rolle samt opgave ved besøget. Arbejdsmiljøgruppen kan anvende teksten i forbindelse med forberedelsen af et kommende tilsyn overfor udenlandske medarbejdere. 

Som medarbejder kan Arbejdstilsynet også banke på din dør, og hvis det sker, skal du henvise dem til din arbejdsmiljøgruppe. Du kan finde din arbejdsmiljøgrupper under Arbejdsmiljøgrupper på SDU.

Gode råd når Arbejdstilsynet henvender sig på din arbejdsplads:

 • Tilsynet skal helst ske med både ledelsesrepræsentanten og medarbejderrepræsentanten (Arbejdsmiljøgruppen) fra det berørte område, så hvis det er muligt så sørg for at begge er til stede ved besøget.
 • Vær dig selv og udvis imødekommenhed overfor den tilsynsførende. Byd evt. på kaffe.
 • Vær sikker på, at du helt forstår spørgsmål, og den sammenhæng de indgår i, før du svarer.
 • Besvar spørgsmål klart og præcist.
 • Er der spørgsmål, du ikke kan svare på, fordi du mangler information, bed den tilsynsførende om at rette henvendelse til den person der ved noget om emnet, der spørges til.
 • Lad være med at gætte, lyve eller benægte observationer.
 • Du bør altid være orienteret om:
  • Hvem der sidder i din arbejdsmiljøgruppe?
  • Hvor du kan finde APV’en og tids- og handlingsplanen? (APV-rapporter er på Sharepoint. Tids- og handlingsplanen administreres af din arbejdsmiljøgruppe, så spørg dem hvis du er i tvivl)

Slides fra det seneste informationsmøde på SDU i forbindelse med Grundtilsyn (September 2022).

 

Video med præsentation af slides fra informationsmøde (Kommer den 6. oktober)

Sidst opdateret: 12.03.2024