Skip to main content
HR

SDU HR serviceside

Udviklingssamtaler på SDU

Find inspiration og vejledninger til de forskellige samtaletyper her.

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt i medarbejderens hverdag og giver leder og medarbejder mulighed for en dybere dialog og forventningsafstemning om mål, opgaver, trivsel, samarbejdsrelationer, faglig og personlig udvikling.

En gruppeudviklingssamtale (GRUS) er en samtale mellem en leder og en gruppe medarbejdere med fokus på gruppens samlede kompetencer og behov for udvikling. Gruppeudviklingssamtalen er et redskab til at skabe sammenhæng mellem universitetets og enhedens kerneopgaver og gruppens opgaveløsning.

Lederudviklingssamtalen (LUS) er en samtale mellem leder og leders nærmeste leder om lederens egen og lederens enheds udvikling. LUS er et godt redskab til at sikre strategisk kompetenceudvikling: I LUS drøftes lederens og enhedens udviklingsplan, samt hvilke kompetencer lederen og enheden har, og hvilke der skal udvikles, for at kunne nå de mål, der er i planen.

Samtaledesigner MUS

Start

Samtaledesigner GRUS

Start

Samtaledesigner LUS

Start

Viden og inspiration

Sidst opdateret: 12.09.2023