Skip to main content
HR

Særlige regler for ph.d.-stipendiater, adjunkter og postdocs

Særlige regler for ph.d-stipendiater

Fravær grundet barsels- og adoptionsorlov
Iht. AC-overenskomstens § 2, stk. 2 gælder det, at ”Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov er ansættelsesmyndigheden forpligtet til efter ansøgning fra medarbejderen at forlænge ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens længde. Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov.”

Reglen betyder helt konkret, at der efter ansøgning sker en forlængelse af din ansættelse. Du skal derfor selv anmode om en forlængelse af ansættelsen, idet forlængelsen ikke sker automatisk. Anmodningen om forlængelse skal ske til din leder / Vivi Madsen i SDU HR. Forlængelsen af ansættelsen kan højst svare til det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov. Dette betyder, at du kan anmode om en kortere forlængelse såfremt du ønsker dette, men ikke en længere forlængelse end det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov.

Udløb af ansættelsesperioden under barsels- og adoptionsorlov
Iht. cirkulære nr. 9764 af 5. oktober 2021 § 2 gælder det, at der ”For ph.d.-stipendiater, hvis ansættelsesperiode er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, gælder der, at ansættelsen forlænges i den resterende orlovsperiode. Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb.”

Reglen betyder helt konkret, at der automatisk sker en forlængelse af din ansættelse hvis ansættelsen udløber under barsels- eller adoptionsorlov. Forlængelsen af ansættelsen svarer til det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov.

Ovenstående regler bliver oplyst af Vivi Madsen fra SDU HR i forbindelse med planlægning af din barsel- eller adoptionsorlov.

Særlige regler for postdocs

Fravær grundet barsels- og adoptionsorlov
Iht. cirkulære nr. 9886 af 4. november 2021 § 3, stk. 2 gælder det, at der ”Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden efter ansøgning svarende til fraværsperiodens længde. Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.”

Reglen betyder helt konkret, at der efter ansøgning sker en forlængelse af din ansættelse. Du skal derfor selv anmode om en forlængelse af ansættelsen, idet forlængelsen ikke sker automatisk. Anmodningen om forlængelse skal ske til din leder / Vivi Madsen i SDU HR. Forlængelsen af ansættelsen kan højst svare til det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov inkl. eventuelle afholdte omsorgsdage. Dette betyder, at du kan anmode om en kortere forlængelse såfremt du ønsker dette, men ikke en længere forlængelse end det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov inkl. eventuelle afholdte omsorgsdage.

Udløb af ansættelsesperioden under barsels- og adoptionsorlov
Iht. cirkulære nr. 9886 af 4. november 2021 § 3, stk. 2 gælder det, at ”Hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen i den resterende orlovsperiode. Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb.”

Reglen betyder helt konkret, at der automatisk sker en forlængelse af din ansættelse hvis ansættelsen udløber under barsels- eller adoptionsorlov. Forlængelsen af ansættelsen svarer til det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov.

Ovenstående regler bliver oplyst af Vivi Madsen fra SDU HR i forbindelse med planlægning af din barsel- eller adoptionsorlov.

Særlige regler for tidsbegrænsede adjunkter

Fravær grundet barsels- og adoptionsorlov
Iht. cirkulære nr. 9886 af 4. november 2021 § 4, stk. 4 gælder det, at ”Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov forlænges ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte adjunkter/forskere efter ansøgning svarende til fraværsperiodens længde. Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.”

Reglen betyder helt konkret, at der efter ansøgning sker en forlængelse af din ansættelse. Du skal derfor selv anmode om en forlængelse af ansættelsen, idet forlængelsen ikke sker automatisk. Anmodningen om forlængelse skal ske til din leder / Vivi Madsen i SDU HR. Forlængelsen af ansættelsen kan højst svare til det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov inkl. eventuelle afholdte omsorgsdage. Dette betyder, at du kan anmode om en kortere forlængelse såfremt du ønsker dette, men ikke en længere forlængelse end det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov inkl. eventuelle afholdte omsorgsdage.

Udløb af ansættelsesperioden under barsels- og adoptionsorlov
Iht. cirkulære nr. 9886 af 4. november 2021 § 4, stk. 4 gælder det, at ”Hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen i den resterende orlovsperiode. Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb.”

Reglen betyder helt konkret, at der automatisk sker en forlængelse af din ansættelse hvis ansættelsen udløber under barsels- eller adoptionsorlov. Forlængelsen af ansættelsen svarer til det samlede antal uger du afholder barsels- eller adoptionsorlov.

Ovenstående regler bliver oplyst af Vivi Madsen fra SDU HR i forbindelse med planlægning af din barsel- eller adoptionsorlov.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 09.12.2022