Skip to main content
HR

Stillingsstrukturen for det videnskabelige personale på SDU

Ansættelse af videnskabelige medarbejdere på SDU følger Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
I stillingsstrukturen sondres mellem hovedstillinger og øvrige stillinger:

Hovedstillinger
Hovedstillingerne udgør en sammenhængende, universitær karrierevej. Stillingerne indeholder forskning, herunder forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling, samt forskningsbaseret undervisning.
Ph.d. er ikke en del af hovedstillingerne, men er en forudsætning for at indlede en universitære karrierevej.

Den universitær karrierevej udgøres af følgende stillinger:

 • (Ph.d.) – adjunkt – lektor – professor
 • (Ph.d.) - forsker – seniorforsker – professor

Øvrige stillinger
De øvrige stillingskategorier indgår ikke i det sammenhængende, universitære karriereforløb, men anvendes inden for afgrænsede områder. De øvrige stillingskategorier omfatter bl.a. følgende:

 • Øvrige, generelle stillinger
  • Videnskabelig assistent
  • Postdoc
  • Studieadjunkt
  • Studielektor
  • Undervisningsassistent
  • Ekstern lektor
 • Øvrige stillinger, det sundhedsvidenskabelige område
  • Klinisk assistent
  • Klinisk lektor
  • Klinisk professor

Oversigten nedenfor giver et overblik over de forskellige stillingers forudsætningskrav, indhold og ansættelsesperioder.

Titel

Kvalifikationskrav

Indhold

Ansættelsesperiode

Ph.d.-stipendiat

Kandidatniveau

Uddannelsesstilling
Hovedopgave: Forskning og i mindre grad undervisning

Tidsbegrænset: max 3 år på fuld tid


Titel

Kvalifikationskrav

Indhold

Ansættelsesperiode

Adjunkt
(forsker)

Ph.d. Niveau

Uddannelsesstilling med krav om universitetspædagogikum
Hovedopgave: Forskning og forskningsbaseret undervisning

Tidsbegrænset: max 4 år
Tenure track adjunkt: Varig ansættelse med overgang til lektorstilling efter fagkyndig bedømmelse.

Lektor
(seniorforsker)

Adjunktniveau

Hovedopgave: Forskning og forskningsbaseret undervisning samt evt. varetagelse af forsknings-, studie- og kursusledelse og fagligt bedømmelsesarbejde.

Varig ansættelse.
Kan besættes tidsbegrænset – max 3 ansættelser

Professor

Original videnskabelig produktion på internationalt niveau, udvikle fagområde, evne til forsknings- og undervisningsmæssige ledelsesopgaver.

Hovedopgave: Forskning og forskningsbaseret undervisning samt evt. varetagelse af forsknings-, studie- og kursusledelse og fagligt bedømmelsesarbejde.

Varig ansættelse.
Kan besættes tidsbegrænset – max 3 ansættelser


Titel

Kvalifikationskrav

Indhold

Ansættelsesperiode

Videnskabelig assistent

Kandidatniveau

Hovedopgave: Forskning og undervisning

Tidsbegrænset: max 3 år og max 3 ansættelser

Postdoc

Ph.d. niveau

Hovedopgave: Forskning og i et vist omfang undervisning

Tidsbegrænset: max 4 år ved SDU og max 3 ansættelser

Studieadjunkt
Begrænset anvendelse

Kandidatniveau

Uddannelsesstilling med krav om universitetspædagogikum
Hovedopgave: Undervisning i typisk grundlæggende fag, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning.

Varig ansættelse med overgang til studielektor indenfor 6 år efter fagkyndig bedømmelse.

Studielektor
Begrænset anvendelse

Studieadjunktniveau

Hovedopgave: Undervisning i typisk grundlæggende fag, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning.

Varig ansættelse
Kan besættes tidsbegrænset – max 3 ansættelser

Undervisningsassistent

Kandidatniveau

Hovedopgave: Undervisning, typisk af elementær karakter.

Tidsbegrænset deltidsansættelse: max 3 x 3 år

Ekstern lektor

Kandidatniveau samt relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Hovedopgave: Undervisning, hvor der kræves relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau.

Varig eller tidsbegrænset deltidsansættelse med max 3 ansættelse


Titel

Kvalifikationskrav

Indhold

Ansættelsesperiode

Klinisk assistent

Lægevidenskabeligt kandidatniveau

Hovedopgave: Medicinsk klinisk forskning samt andre kliniske opgaver

Tidsbegrænset: max 4 år

Klinisk lektor

Lægevidenskabelig kandidatgrad, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad.

Hovedopgave: Undervisnings- og vejledningsopgaver på sygehus, i praksis eller på klinik.

Tidsbegrænset eller varig deltidsstilling
Tidsbegrænset ansættelse sker for en periode på mindst 3 år og højst 5 år

Klinisk professor

Lægevidenskabelig kandidatgrad, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad.

Forudsætter hovedbeskæftigelse ved et sygehus.

Hovedopgave: Undervisning af medicinstuderende og studerende i klinisk biomekanik ved sygehuse der varetager undervisning i kliniske fagområder.

Tidsbegrænset eller varig


Sidst opdateret: 09.02.2024