Skip to main content
HR

Frister for aflevering af bilag til Ansatte og Løn i 2022

I forbindelse med årsafslutningen 2021 indførte SDU HR frister for aflevering af materiale til hhv. Ansatte (tidl. Personalekontoret) og Løn. Det er oplevelsen i SDU HR, at det har fungeret godt med denne forventningsafstemning - både ift. hvornår materiale skal være afleveret, og også hvornår løn / honorar kommer til udbetaling. Vi har derfor besluttet at videreføre afleveringsfrister i 2022. Fristoversigten fremgår af Løn-siderne på SDUnet.

Fristoversigten for 2022 er til at finde på Løn-siderne under SDU HR.


Redaktionen afsluttet: 14.02.2022