Skip to main content
HR

SDU HR

Nyt om seniorbonus!

Den 1. januar 2024 træder et nyt cirkulære om seniorbonus i kraft.

Alle medarbejdere får automatisk udbetalt 0,8 % i seniorbonus fra det år de fylder 62 år. Bonussen beregnes som 0,8 % af den faste løn og er pensionsgivende. Bonus udbetales månedligt med den faste løn.

Tidligere var det muligt at konvertere de 0,8 % til to seniordage eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag. Disse regler ændres nu.
Der vil fortsat være mulighed for at afholde 2 seniordage årligt, som vil være med løntræk. Efter anmodning til HR Ansatte, kan den ansatte også vælge at indbetale et beløb svarende til seniorbonussen til den pensionsordning, som den pågældende er omfattet af.

Yderligere information om de ændrede regler kan tilgås HR’s servicesider om seniorbonus
Redaktionen afsluttet: 02.11.2023