Skip to main content
HR

SDU HR

Det er nu slut med at spørge til jobansøgeres alder

Den 28. marts 2022 blev der vedtaget en lov, der forbyder arbejdsgivere at spørge en jobansøger om alder. Med loven er det altså slået fast, at der ikke må ske forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, ved at screene jobsøgere på baggrund af deres alder.

Af Josephine Ingversen Lethenborg, , 30-06-2022

Formålet med lovændringen er, at den skal være med til at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job. Diskrimination af jobansøgere på baggrund af alder er ulovligt, men alligevel oplever mange ledige seniorer, at de bliver valgt fra på grund af fødselsdatoen, når virksomhederne foretager den første screening af jobansøgninger.

Lovteksten lyder: ”En arbejdsgiver må ikke anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning.”

Syddansk Universitet er ikke undtaget fra denne lov, og SDU HR har derfor nu fjernet spørgsmålet om aldersoplysning, når en jobansøger søger job (VIP, DVIP og ph.d.) via SDUjob. Derudover nævnes der ikke længere noget om alder, i vejledningerne til jobansøgere.

Alder på ansøgere vil heller ikke længere indgå i rekrutteringsstatistik (forskerrekrutteringsstatistikken).

Universitets HR-system (HCM) er opdateret til at imødekomme lovændringen, som træder i kraft pr. 1. juli 2022. Kontakt chef for SDU HR Ansatte, Josephine Ingversen Lethenborg eller personalejurist Sharajé Thomasen hvis du har spørgsmål.

Læs loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/372

Redaktionen afsluttet: 30.06.2022