Skip to main content
HR

SDU HR

SDU tester ny digital understøttelse af VIP/DVIP-rekruttering

SDU får ny digital understøttelse af VIP/DVIP-rekrutteringer pr. 1. december 2023. Med overgangen til ORC for VIP/DVIP med opslag bliver HR-systemlandskabet på SDU forenklet. Alle der skal arbejde med systemet får tilbud om grundig introduktion, men først skal den nye systemunderstøttelse testes og der skal høstes erfaringer via brugerinddragelse fra alle fakulteter.

Pr. 1. december 2023 kommer VIP/DVIP-rekrutteringer med opslag til digitalt at blive understøttet i ORC (Oracle Recruiting Cloud), som er et modul i SDU’s HR-system Oracle HCM. Baggrunden er, at det nuværende rekrutteringssystem for videnskabeligt personale på SDU lukker 31. december 2023.

Lige nu tester administrative medarbejdere, bedømmelsesudvalgsmedlemmer/formænd og nyansatte den nye systemunderstøttelse i ORC for at sikre en god implementering. 

Første testrunde ud af tre er netop afsluttet 

Den første testrunde ud af tre er netop afsluttet og har resulteret i en prioriteret liste over opgaver, der skal løses inden go live samt ønsker, som der kan arbejdes videre med i 2024. Samtidig er testdeltagerne i gang med at forholde sig til, hvordan de kan anvende den nye systemproces lokalt. 

Overgangen til ORC er nemlig ikke alene en systemudskiftning, men har også givet anledning til at forbedre processer på baggrund af overordnede og styregruppegodkendte principper for, hvordan vi arbejder med rekrutteringsprocesser på SDU (VIP/TAP), og dermed vil systemskiftet også betyde nye måder at arbejde på for medarbejdere, som er involverede i VIP/DVIP-rekruttering på SDU. 

For VIP-medarbejdere er konkrete ændringer bl.a., at shortlisting og bedømmelser skal laves i systemet også for at holde flere data i systemet frem for at sende dem rundt i mails. 

For TAP-medarbejdere betyder systemskiftet bl.a., at de skal arbejde med faser/tilstande for at skabe transparens om status på rekrutteringsprocessen - et behov der har været både internt og eksternt, samt bruge nye og mere standardiserede skabeloner og notifikationer, som understøtter HR-medarbejderens opgaver i rekrutteringsprocessen. 

Derfor er test også tilrettelagt, så der ikke alene er fokus på funktionalitet og flow, men også brugeroplevelse. 

Brugeruddannelse i ORC for alle brugergrupper 

For at sikre en god overgang til ORC, er der tilrettelagt kurser for de primære og interne brugergrupper i VIP-rekrutteringsprocessen, dvs. bedømmelsesudvalg (medlemmer/formænd), HR-medarbejdere på institutter samt medarbejdere i SDU HR Ansatte og SDU HR Løn. Oversigt over kurser og link til tilmelding kan tilgås her: www.sdunet.dk/vip-rekruttering/kompetenceudvikling 
Medarbejdere vil også modtage information om kompetenceudvikling direkte fra egen leder.

VIP/DVIP uden opslag i HCM

 Parallelt med VIP/DVIP-ansættelser med opslag i ORC, arbejder SDU HR også på at implementere VIP/DVIP-ansættelser uden opslag i HCM. 

Vil du vide mere? 

 Du kan læse mere om og følge projektet via sdunet.dk/vip-rekruttering

Hvis du har spørgsmål eller input til projektet, kan du kontakte din fakultære tovholder eller projektledelsen

 
Redaktionen afsluttet: 10.10.2023