Skip to main content
HR

HR

Seniorbonus

Seniorbonus til månedslønnede, der fylder mindst 62 år i 2022

Af Ole Sørensen, , 05-05-2022

Cirkulære af 20. december 2021 om seniorbonus med virkning fra 1. april 2022 (Medst.nr. 051-21).

SDU har gennem statens lønsystem implementeret en løbende beregning af 0,8 pct. af den fast påregnelige løn for månedslønnede lønmodtagere, der fylder mindst 62 år i 2022.
Den løbende optjening opsummeres til fast felt på lønseddel hver måned. Det var første gang synligt på lønseddel ultimo januar 2022.
Bonussen udbetales automatisk for alle i januar 2023.

Hvis lønmodtageren fratræder inden da, vil det optjente beløb automatisk blive udbetalt kontant ved fratrædelsen efter fradrag af A-skat og AM-bidrag.
Lønmodtageren kan vælge at få konverteret beløbet til pensionsbidrag eller at afholde 2 seniordage, hvilket lønmodtageren skal tage stilling til senest den 1. oktober 2022.

SDU HR vender i foråret tilbage med hvorledes sådanne ønsker fra lønmodtager fremføres gennem Oracle HCM (SDU HR system) eller på anden vis.

Redaktionen afsluttet: 05.05.2022