Skip to main content
HR

LØN

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

1. udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2023

Af Marie Ejegod Pedersen, , 01-05-2023

Særlig feriegodtgørelse i staten på 1,5 pct. ydes ud over sædvanlig løn under afholdelse af ferie. Godtgørelsen træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 pct.

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september 2022 til 31. maj 2023 sker i forbindelse med lønudbetalingen i maj måned og vil blive indsat på medarbejderens NemKonto den 31. maj 2023.

Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni 2023 til 31. august 2023 vil blive udbetalt til NemKonto ultimo august 2023.

Redaktionen afsluttet: 01.05.2023