Skip to main content
HR

Barsel

Nu kan du læse om de nye barselsregler på SDUnet

Den 1. juli 2022 blev der vedtaget nye barselsregler, som gælder for forældre til børn der er født den 2. august 2022 eller senere. Reglerne indebærer en ny fordeling af barslen forældrene imellem.

Af Sharajé Thomasen, , 14-07-2022

Der er fra den 1. juli 2022 vedtaget nye barselsregler, som indebærer en ny fordeling af barselsorlovsugerne forældrene imellem. Lovændringen gælder for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere.

Det er fødselstidspunktet og ikke terminstidspunktet, som er afgørende for, hvilken af de to lovgivninger, der gælder for dig. Det betyder, at hvis du fx har termin den 28. juli, men føder den 3. august, vil du høre ind under de nye barselsregler.

De nye barselsregler betyder, at orlovsugerne med ret til barselsdagpenge efter fødslen vil blive ligeligt fordelt mellem forældrene, hvis I bor sammen ved fødslen af barnet.

Efter de nye regler, har hver forælder som hovedregel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Tilsammen har forældrene 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, hvilket svarer til de tidligere regler.

Bemærk at de nye regler kun omfatter ændringer af barselsloven. Den statslige barselsaftale, hvor lønrettighederne er beskrevet, er ikke ændret.

Hvordan ugerne er fordelt, hvordan du som mor, far/medmor, adoptant eller soloforælder kan afholde orlov, og hvad der gælder ift. løn, fremgår af servicesiderne på SDUnet. Du finder siden her: https://sdunet.dk/da/servicesider/hr/ansaettelsesforhold/barsel (bemærk at den engelske side endnu ikke er opdateret, men forventes at være opdateret snarest efter sommerferien).

Kontakt Vivi Madsen eller Sharajé Thomasen fra SDU HR, Ansatte hvis du har spørgsmål.

Redaktionen afsluttet: 14.07.2022