Skip to main content
HR

SDU HR

Konsulentbistand fra SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling bliver betalingsfrit

Fra 1. januar 2024 kan ledere og enheder på SDU rekvirere konsulentbistand fra SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling uden betaling. De nye rammer for konsulentbistand er indført for at reducere universitetets administration.

SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling leverer HR-konsulentydelser indenfor 3 overordnede områder:

 • Ledelsesudvikling, fx:
  • Ledergruppeudvikling og individuel ledersparring om ledelsesopgaven
  • Strategiprocesser
  • Strategisk ledelse af faglige miljøer
 • Organisationsudvikling, fx:
  • Analyser, kortlægninger og evalueringer (i mindre skala)
  • Udviklingsprocesser
  • Forandringsprocesser
  • Omstrukturering/organisationsændringer
  • Gruppeudvikling
  • Implementering af strategier, strategiske indsatser, metoder, redskaber
 • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel, fx:
  • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
  • Stress og arbejdspres
  • Konflikter og mistrivsel
  • Psykologisk tryghed
  • Krænkende adfærd
  • Sygefravær - forebyggelse, håndtering, tilbagevenden

Bemærk venligst:
Konsulentteamet i SDU HR er ikke tilført flere ressourcer, og opgaver skal derfor fortsat aftales og planlægges, så henvend jer gerne i god tid, når I har mulighed for at forudsige et behov for eller ønske om konsulentbistand.

Hvis Konsulentteamet ikke kan påtage sig opgaven pga. omfang eller timing, kan vi sparre med jer om at finde alternativer løsninger, herunder ekstern konsulentbistand. Disse løsninger er for rekvirentens egen regning.

Ordningen gælder opgaver rekvireret efter 1. januar 2024.

Man kan finde konsulenterne i SDU HR her SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling.

Man er også velkommen til at kontakte os via org@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 16.01.2024