Skip to main content
HR

årsafslutning

Resultat af årsafslutning 2023

Årsafslutning 2023 er veloverstået.

SDU HR, Løn har modtaget udkast til revisionsprotokollatet på lønområdet. Vi er kommet ud med en meget fin rapport, hvor revisionen konkluderer at SDU’s administration af løn, pension og andre personaleudgifter fungerer tilfredsstillende i henhold til gældende krav.

Du kan her læse mere om processen vedr. årsafslutning 2023 på Økonomiservice' servicesider.

Redaktionen afsluttet: 18.03.2024