Skip to main content
HR

Tenure Track

Forenkling af tenure track processer

Tenure track udvalget skal fremover ikke involveres i SDU’s tenure track program.

SDU’s tenure track program er relevant for tiltrækningen af talent til SDU, og det er vigtigt med velfungerende processer omkring rekruttering, forløbet af programmet og overgang til lektorat. Hidtil har SDU’s tenure-track udvalg været inddraget i forbindelse med opslag og besættelse af tenure track stillinger, ligesom udvalget har deltaget i en høringsproces omkring opfølgning og evaluering af tenure-track forløbet.

Efter ønsker om forenklinger fra flere sider har Direktionen besluttet at ændre SDU’s tenure track program, så processen fremover hovedsagelig håndteres af institutterne og fakulteterne. Som konsekvens heraf nedlægges tenure track udvalget. Tenure-track udvalget, HSU samt Universitetsrådet har alle tilsluttet sig forenklingerne.

Læs mere om tenure track programmet på SDU.
Redaktionen afsluttet: 31.08.2023