Skip to main content
Servicesider

Fejlmeldinger

Vedhold af bygninger

Teknisk Service varetager vedligehold og drift af SDU's bygninger og de tilhørende installationer . Ved opstået fejl og mangler skal du kontakte Teknisk Service på 8888@sdu.dk

Det kan være fejl på installationer, som f.eks.:

  • Belysning indendørs og udendørs, både på og omkring bygninger, samt sikkerheds- og flugtvejsbelysning.
  • Elinstallationer, lysstyring, bevægelsessensorer og ure i U-lokaler og på gangarealer.
  • Elevatorer.
  • Kloak, afløb og afvanding.
  • Proceskøl, køle- fryserum, køling af speciallokaler, serverrum, krydsfelter og udstyr.
  • Procesventilation, udsugningsanlæg, stinkskabe og suge arme.
  • Toiletter.
  • Varmeforsyning og installationer. Radiatorer og gulvvarme. 
  • Ventilationssystemer i U-lokaler, kontorer og toiletter.
  • Vandforsyninger, utætte rør, sprinklersystemer.

For information ang. nyetableringer, ombygning og renovering af ovennævnte installationer, se da ombygning og renovering.

Fejlmelding?

kontakt da 8888@sdu.dk

Sidst opdateret: 02.05.2024