Skip to main content

SDU Analytics' serviceside

Advanced Analytics

Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde eksempelvis prognoser.

Om projekt Advanced Analytics

SDU’s bestyrelse og direktion har besluttet at intensivere brugen af advanced analytics til strategisk ledelsesinformation. Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde prognoser. I Advanced Analytics afløses traditionelle statistiske metoder af data analytics og data science. Advanced Analytics adskiller sig fra klassisk standard afrapportering fra forretningssystemerne ved at have et analytisk prædiktivt fokus, der leverer anbefalinger til større strategiske beslutninger.  Til sammenligning hermed er indholdet i den klassiske ledelsesinformation typisk defineret i forhold til en række legalitetskrav, eksterne indberetningskrav og operationelle ledelsesbehov i organisationen.

Der er to parallelle projekter.

Med Advanced Analytics 1.0 er formålet at:

 • Styrke ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring - i første omgang vedrørende de studerendes adfærd.
  2019: Der udvikles en blackbox model (long short term memory recurrent neural netotwork model) til månedlig forudsigelse af uddannelseskvalitetsparametre, fx frafald.
  2020: Der udvikles white box modeller til at identificere udslagsgivende faktorer for niveauet på prædiktioner for uddannelseskvalitetsparametre, fx frafald.


 • Styrke potentialer for at udvikle den akademiske læring ved at udvikle webbaserede dashboards, der kan berige underviserne med viden om de studerende, som de underviser.
  2020: Der udvikles dashboards til underviserne, der giver samlet overblik med ny viden om de studerende, som de underviser. Første uddannelse, der tester løsningen er cand.public.

 • Styrke de studerendes mulighed for selv-monitorering og feedback i forhold til deres studieindsats.
  2020: Der oprettes et Student Analytic Lab, hvor studerende ansættes til at udvikle student-to-student løsninger. I første omgang udvikles et selvmonitorering redskab, der skal skabe overblik og fungere som digital hjælp undervejs i studierne.

Med Advanced Analytics 2.0 er formålet at:

 • Styrke ledelsens strategiske beslutningsgrundlag med prognoser, der fokuserer på organisatorisk læring – i første omgang vedrørende eksisterende metrics for forskning.
  2020: Eksperimentere med prædiktion til udvikling af redskaber på fokuserede forretningsområder.

 

Maskinlæringsdelen af projektet har været i EU-udbud i 2018 for at sikre stærkeste eksterne assistance til udviklingen af maskinlæringsmodeller. Fra 2019 forventes de første leverancer fra projekterne.  

Kontakt gerne analysechef Jacob Jensen, e-mail, tel: 6550 9293 for information om projekt Advanced Analytics.

SDU Analytics

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 17.03.2022