Skip to main content
Servicesider

SDU Analytics' serviceside

Advanced Analytics

Advanced Analytics er betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes til at udarbejde eksempelvis prognoser.

Om projekt Advanced Analytics

SDU’s bestyrelse og direktion besluttede, efter et pilotprojekt i 2017, at SDU Analytics skulle gennemføre et egentlig strategisk projekt 2018 - 2021 for at afdække potentialer ved brugen af advanced analytics.

Projektet blev undervejs forlænget til og med 2022, og siden er der lagt en plan for indfasning af læring fra projektet til transformation ind i den almindelige drift i løbet af 2023 – 2025.

Projekt Advanced Analytics er samlet set betegnelsen for avanceret databehandling, fx maskinlæring, hvor store mængder af data fra mange forskellige kilder anvendes.

I Projekt Advanced Analytics afløses klassisk deskriptiv statistik og traditionelle statistiske metoder af mere moderne data science tilgange.

Formålet med projektet er at udfordre den kendte klassiske standardafrapportering fra forretningssystemerne ved, at have et stærkere analytisk fokus på nye typer af indsigter via nye datakilder og nye analysemetoder.  Til sammenligning er indholdet i den klassiske ledelsesinformation typisk defineret i forhold til en række legalitetskrav, eksterne indberetningskrav og operationelle ledelsesbehov i organisationen.

Maskinlæringsdelen af projektet har været i EU-udbud i 2018 for at sikre stærkeste eksterne assistance til udviklingen af maskinlæringsmodeller. Fra 2020 blev maskinlæringsudviklingen hjemtaget internt i SDU Analytics i kraft af den kompetenceudvikling, der var opnået i projektet.

En del af projektet var et Student Analytics Lab, hvor studerende og analytikere i SDU Analytics arbejdede tæt sammen.
Læs mere om Student Analytics Lab

Generelt gav projektet nye kompetencer internt til mere effektiv og moderne dataanvendelse, hvilket har bidraget med nye løsninger til hele SDU, og et generelt hurtigere time-to-marked dataflow med end-to-end-håndetring fra de rå data til formidling af de analytiske præsentationer.

Projektet har været afgørende for at kunne eksperimentere og udvikle nye typer af dataunderstøttelse til SDU, og har desuden givet SDU Analytics en væsentlig kompetence til at arbejde aktivt med dataetik. En tillægseffekt for SDU Analytics ved projektet var mange nye relationer nationalt og internationalt på tværs af sektorer og brancher.

Flere elementer fra projektet er naturligt lukket ned med projektets ophør, men der er flere elementer fra projektet, som fortsat lever videre i forskellige processer med henblik på at være fuldt indlejret i den ordinære drift 2023 – 2025.

SDU’s Analyseportal, hvor alle ansatte på SDU har adgang, er et meget konkret resultat af projektet.

Advanced Analytics

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 07.06.2024