Skip to main content
Servicesider

Pas på din forskning

Det kan få store konsekvenser for Danmark, hvis andre stater får uønsket adgang til din forskning. Det kan blandt andet skade universiteternes ry og skabe problemer med fremtidig finansiering, rekruttering og mulighed for samarbejde. Herunder finder du information om, hvordan du kan passe på din forskning. 

PET vurderer, at truslen mod dansk forskning er reel – blandt fordi der gennem de senere år har været flere eksempler på spionage og anden udenlandsk indblanding. Danmark er et attraktivt mål på grund af sit høje forskningsmæssige niveau og sin geopolitiske placering, mens traditionen for stor åbenhed gør forskning sårbar. PET vurderer, at det højteknologiske og forsvarspolitiske område er særligt udsatte forskningsområder.

Forskning kan være udsat, hvis: 

 • Det er sandsynligt, at forskningen fører til et fremtidigt kommercielt eller patentbart resultat 
 • Der anvendes følsomme data eller personligt identificerbare oplysninger som f.eks. genetiske oplysninger eller kommercielle testdata
 • Den kan være anvendelig for udenlandsk militær, eller den både kan have militære- og civile anvendelsesmuligheder (dual-use)
 • Den potentielt danner grundlag for internationale, strategiske, politiske forhandlinger eller beslutninger 
 • Der benyttes sensitivt laboratorieudstyr 

 

Otte ting man kan gøre for at sikre sig: 

 • Vær bevidste om truslen 
 • Vurdér værdien af jeres forskning 
 • Sæt rammer for udenlandske besøg 
 • Vær forsigtig på rejser 
 • Hav fokus på IT-sikkerhed 
 • Hav fokus på fysisk sikring
 • Pas på jer selv – særligt når I er sårbare 
 • Sig noget, hvis I ser noget

 

Læs publikationen ”Er jeres forskning i fare?” http:her.  

Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS) gennemgik de eksisterende rammer og risici ved internationalt forsknings- og innovationssamarbejde – herunder med stater som Kina og Rusland. Udvalget har en række konkrete retningslinjer: 

 1. Identificér og beskyt jeres kritiske forskning 
  Kend jeres forsknings værdi og potentiale. Beskyt jeres viden og resultater. Sæt jer ind i eksportkontrolreglerne og investeringsscreeningsloven.

 2. Kend jeres samarbejdspartnere 
  Undersøg, hvem I samarbejder med. Spørg jer selv, hvorfor I samarbejder med dem. Afgræns, hvad I samarbejder med dem om. 

 3. Beskyt jeres institution, ansatte og studerende 
  Vær bevidste om, at der kan være en trussel. Fokusér på sikkerhedsprocedurer og -systemer. Værn om jeres ansatte og studerende.

Læs URIS’ retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde her (kun på dansk).

 

Sidst opdateret: 28.11.2023