Skip to main content
Servicesider

Flytning

Bestilling af flytning

Flytning bestilles via bestillingsblanketten som sendes til 8888@sdu.dk.

Flyttebestillingen skal være Teknisk Service i hænde senest 10 arbejdsdage før ønsket flyttedato.

Modtages bestillingen ikke indenfor fristen, kan Teknisk Service ikke garantere at flytningen kan udføres på den ønskede dato.

Det er vigtigt at Teknisk Service får kendskab til de ting, der skal flyttes. F.eks. 1 stk. skrivebord, 20 stk. flyttekasser osv. 

Opmærksomhedspunkter

Bestilling af flyttekasser og aftale om levering af flyttekasser bedes rettet til 8888@sdu.dk.

 

Angiv med X i skema hvis denne flyttesag har betydning for jeres beredskabsplan, så vil Teknisk Service kontakte de rette instanser mhp. revision 

Teknisk Service vil sørge for nøgler/låse i samarbejde med brugerne. Afsender af flyttebestillingen vil blive kontaktet for nærmere aftale.

Teknisk Service flytter fra A til B, men pakker IKKE ned.

Det er kontorets bruger, der er ansvarlig for at pakke kontoret, så det er klart til flytning på den bestilte dato. Det er også kontorets bruger, der er ansvarlig for at mærke kasser og møbler med ØV-nummer på det kontor vedkommende skal flyttes til. ØV-nummer står ved siden af døren udenfor kontoret.

 

OBS: Flyttekasser må maksimum veje 20 kg. 

Hæve/sænkebord skal inden frakobling af strøm være kørt ned på laveste trin.

Skærm, computer, tastatur, mus og lign. skal pakkes i flyttekasser. Flyttekasser med IT-udstyr skal ikke lukkes.
Tilslutning af IT-udstyr kan aftales med SDU IT via servicedesk@sdu.dk.

Teknisk Service varetager opgaven med nedtagning/opsætning af skilte i forbindelse med flytning. Man printer selv navneskilt, der sættes i holderen ved døren til sit kontor.

Bortskaffelse af gammelt inventar og bestilling af nyt inventar skal bestilles samtidig med indsendelse af flyttebestillingen, senest 10 arbejdsdage før flyttedato.

Hvem får besked om flytningen?

Ved modtagelse af flyttebestillingen på 8888@sdu.dk informerer Teknisk Service automatisk om din flytning til: 

  • ADK
  • Rengøring
  • Flytning og Inventar
  • Transport og Logistik
  • Receptionen
  • Konstruktørgruppen
Spørgsmål eller bestilling?

kontakt da 8888@sdu.dk

Sidst opdateret: 25.09.2023