Skip to main content
HR

Om APV og trivselsmåling på SDU

Hovedsamarbejdsudvalg og Hovedarbejdsmiljøudvalg på SDU har besluttet at gennemføre APV og trivselsmåling som en fælles måling for alle enheder på SDU. Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år, som det er krævet i såvel arbejdsmiljølovgivning som samarbejdsaftale.

APV og trivselsmåling gennemføres som en anonym måling for så vidt angår det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. Resultaterne af den fysiske APV opgøres anonymt og fremsendes parallelt til enhedens arbejdsmiljøgruppe, så gruppen kan identificere de fysiske arbejdsmiljøproblemers placering og årsager.

Enheden udarbejder en tids- og handlingsplan for afhjælpning af de identificerede problemer. Hvor der lokalt sker ændringer af væsentlig betydning for arbejdsmiljøet i den mellemliggende treårige periode, skal enhederne selv sørge for at gennemføre en opfølgende APV.

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til sekretariatet for undersøgelsen på apvtrivsel@sdu.dk ved Arbejdsmiljøkontoret.

Tidligere APV og trivselsmålinger på SDU

Du kan finde tidligere APV og trivselsmålingers forløb og svar på følgende sider:

Ønskes der adgang til enhedsrapporter fra 2012 eller 2015 kan der rettes henvendelse til apvtrivsel@sdu.dk. 

Sidst opdateret: 03.07.2024