Skip to main content
HR

HR serviceside

Nye regler om ansættelsesbeviser

Her på siden kan du orientere dig om den nye lov og de ændringer som den medfører på SDU.

Hurtig overblik over ny proces for ansættelsesbeviser
Klik her

De nye regler medfører, at alle medarbejdere skal have et ansættelsesbevis senest 7 dage efter ansættelsesforholdet er startet. Som hidtil kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse, hvis denne frist ikke overholdes. De nye regler betyder også, at alle ansatte med mere end gennemsnitligt 3 timer om ugen i en ansættelsesperiode på 4 sammenhængende uger skal have et ansættelsesbevis.

SDU HR opdaterer ansættelsesbeviserne, så de lever op til kravene.
Følgende afsnit er opdateret/tilføjet i ansættelsesbeviserne:

  • Ferie / Omsorgsdage /Seniorfridage, seniordage mv. / Barsel /Sygdom /Barns 1. og 2. sygedag
  • Kompetenceudvikling og uddannelse / Bibeskæftigelse /Social sikring

Skabeloner og oplysningsskemaer

Mailskabelon til udsendelse af oplysningsskema
Oplysningsskema til brug ved nyansættelse - dansk engelsk
Oplysningsskema studentermedhjælpere (HK og PROSA) - dansk / engelsk

Allerede ansatte

Ansatte, som er ansat før den 1. juli 2023 kan anmode om at få tilsvarende oplysninger om ansættelsesvilkår som ansatte, der er ansat den 1. juli og senere. Oplysningerne gives inden 8 uger efter anmodningen herom er fremsat.

Lovgivning

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet

Orientering fra SDU HR

Præsentationen fra stormødet den 28. juni 2023
Optagelsen af stormødet den 28. juni 2023 

 

MS

 

Sidst opdateret: 03.07.2024