Skip to main content
HR

APV og Trivselsmåling 2015

Overordnet procesflow

 

En kort præsentation af den overordnede proces for APV og Trivselsmålingen til arbejdsmiljøgruppen kan ses hér:

 

1.Enhedens opgaver

Trin 1 Undersøgelsen sættes op
Trin 2 Enheden forbereder undersøgelsen
Trin 3 Spørgeskemaundersøgelsen besvares
Trin 4 Rapporterne genereres
Trin 5 Enheden bearbejder data
Trin 6 Enhedens handlingsplan

 

 

2. Stamdata

 

Fastlagte kriterier for undersøgelsen 

Spørgeskema for den psykiske APV/trivselsmåling

Spørgeskema for den fysiske APV
Teknisk vejledning til respondenter om besvarelse af spørgeskema
Rapportskabelon

Rapportstrukturen

Organisationsoversigt

 

3.Understøttende dokumenter


APV og trivselsmåling på dansk og engelsk

Powerpoint præsentation
Nærmeste leder
Dialog
Opfølgende arbejdsmøde
Bearbejdning af data, vurdering og prioritering

Forslag til dialog og skitse til afvikling af fællesmøde

Konsulentbistand til opfølgning på trivselsundersøgelse

Vurderingsværktøj

Skema til udarbejdelse af tids- og handlingsplan  
Vejledning til hovedområderne 

Kurser der understøtter APV og Trivselsmåling. Se CUU kurser

 

Materialer fra APV Møder primo december:

Oversigt over forløb 

Slides fra APV info-møder  

          

  

 

Oprettelse af delenheder og tillægsspørgsmål

Alle enheder på SDU, der er omfattet af fælles APV og Trivselsmåling, har modtaget en mail fra Sekretariatet for APV og Trivselsmåling, hvori der oplyses om mulighederne for at oprette delenheder og tillægsspørgsmål. Begrundelserne for oprettelse af delenheder og tillægsspørgsmål samt kravene til enhederne for at mulighederne kan opnås, er beskrevet i denne mail udsendt til enhederne primo juli:

Referater fra Styregruppemøder, 2015 

Sidst opdateret: 06.03.2024