Skip to main content
Servicesider

Serviceside, SDU SAFE

SDU SAFE

Det er SDU SAFE’s opgave at varetage arbejdet med implementeringen af anbefalinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS-anbefalingerne).
Primær kontakt: safe@sdu.dk

SDU SAFE orienterer om forsknings- og innovationssikkerhed, ligesom vi deltager i en række formelle mødefora og holder oplæg på SDU for at bidrage til sikkerhedskulturen på universitetet.
Du kan kontakte sikkerhedskoordinator Jette Dall Klitgaard, +4565502252, jkl@sdu.dk, hvis du ønsker et oplæg om vores arbejde.