Skip to main content
HR

SDU’s politik for alkohol og andre rusmidler er omtalt i de personalepolitiske retningslinjer.

Alkohols virkning på selvforståelsen

Forskning har vist at forklaringerne på det at drikke alkohol er mangfoldige. Der kan identificeres 4 mønstre i måden at opfatte og præsentere ens eget alkoholforbrug på.

Drikkeriet bliver betragtet som en selvfølgelighed og er ’bare noget, man og alle andre gør’. Det at indtage alkohol er en del af de sociale samværsformer i det netværk, man indgår i. De ser sig ikke som afvigende eller ser ikke brugen af megen alkohol, som et symptom på et eller andet uforløst eller smerteligt.

Drikkeriet er en reaktion på andre problemstillinger i personens liv – enten ydre hændelser, påvirkninger og situationer eller indre og mere psykisk betonede problemer. Typisk giver personer med et sådant drikkemønster den forklaring, at alkoholforbruget har været en måde, hvorpå de har kunnet håndtere og evt. løse disse andre problemstillinger.

Drikkeriet er et afhængighedsforhold. Personer med et sådant drikkemønster opfatter det at være afhængig og selve det at drikke meget som det primære i eget drikkeri. Der kan være tendens til at give kontroltab og ligegladhed med alt omkring sig, når man drikker, en status af en næsten kronisk tilstand, som man er uforskyldt i at være i.

Drikkeriet kan ikke forklares. Personer med et sådant drikkemønster forstår ikke, hvorfor de har det alkoholforbrug, som de har. De kan godt se, at det er afvigende fra andre menneskers drikkeri, men søger ikke at forklare det ud fra de tre ovenstående drikkemønstre.

 

De typiske signaler

 • En ånde, der jævnligt lugter af alkohol. Ofte forsøges lugten skjult med pastiller.
 • Mange fejl og uheld, ofte behov for andre hjælp eller støtte
 • Mindre stabilt fremmøde
 • Med tiden hyppigere og længere fraværsperioder
 • Irritabilitet, sårbarhed og trods. Tendens isolation
 • Mistænksomhed over for kolleger og ledere
 • Mange på jobbet er blevet godt trætte af alle de problemer, den pågældende skaber
 • Uheld – også uden for jobbet (på grund af alkohol)
 • Familieproblemer – ofte med skilsmisse til følge
 • Økonomiske problemer, forskud på løn
 • Overdreven omhu med udseendet (gælder mest for kvinder)
 • Sjusk med udseendet og hygiejnen (gælder mest for mænd)

Mange af ovenstående signaler kan have andre årsager end alkoholproblemer – for eksempel stress og depression – så fortæl den pågældende hvad du har bemærket, og spørg, hvad den pågældende går og tumler med.

Det mest udbredte er storforbruget, hvor arbejdsindsatsen og arbejdspladsen påvirkes i middelgrad. De allernærmeste kolleger vil typisk bemærke begyndende tegn på mistrivsel, for eksempel:

 • Et noget svigende humør
 • Klager over hovedpine og træthed
 • Et mindre stabilt fremmøde og svigende arbejdsindsats

De færreste vil forbinde den ændrede opførsel med alkohol. De fleste vil tro, at det handler om stress, problemer på hjemmefronten eller samarbejdsvanskeligheder.

Et skadeligt alkoholforbrug påvirker arbejdsindsatsen og arbejdspladsen mere alvorligt.

De mest almindelige tegn er:

 • Svigtende arbejdspræstation og koncentrationsproblemer
 • Mange enkelte sygedage, oftest mandage og fredage
 • Senere fremmøde, tilfældige svinkeærinder og forlængede pauser
 • Uro og irritation på jobbet, rastløshed og nedstemthed
 • Tegn på tømmermændLugt af alkohol (personen forsøger evt. at skjule det med tyggegummi eller halspastiller)
 • Mange påskud for at byde på alkohol (for selv at kunne drikke)
 • Mange på arbejdet har bemærket, at personen har ændret adfærd. Det er mere eller mindre åbenlyst, at der er et alkoholproblem.

Der er en umærkelig overgang fra skadeligt brug til afhængighed. Ofte kommer det ganske bag på den pågældende, at alkohol fylder så meget i dagligdagen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til maksimale genstandsgrænser* er: 

 • Kvinder frarådes at drikke mere end 7 og mænd mere end 14 genstande om ugen - og mindre er bedre.
 • Drik højst 5 genstande ved en enkelt lejlighed - for eksempel på en aften
 • Et stort forbrug af alkohol på én gang øger risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme og for ulykker og skader.
 • Selv om genstandsgrænserne skal opfattes som absolut det maksimale forbrug, som man frarådes at overskride, så synes der at være en udbredt opfattelse af, at et forbrug op til genstandsgrænserne er "det sunde" forbrug.

* pr. 1. oktober 2013

Læs mere om Sudnhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol.


Behandlingstilbud

Alle kommuner er forpligtet til at tilbyde gratis behandling og rådgivning vedrørende alkohol. Man kan frit vælge mellem ambulante tilbud, men ikke mellem dag- eller døgnbehandling, der kræver visitation.

 • Er gratis
 • Foregår som oftest ambulant.
 • Enhver kan henvende sig – også uden henvisning
 • Man kan henvende sig i hvilken som helst kommune – det behøver ikke at være ens hjemkommune.

På kommunernes hjemmeside vil du kunne finde oplysninger om kommunens alkoholbehandling.

For eksempel er Alkoholbehandlingen, der blandt andet er hjemhørende i Odense, et gratis kommunalt tilbud til alle, der har et alkoholforbrug, der giver anledning til bekymring arbejdsmæssigt, privat, fysisk eller psykisk.

Man kan henvende sig, hvis man ønsker en uforpligtende ekspertvurdering vedrørende alkoholforbrug og mulighed for støtte og eventuel behandling. Der tilbydes kognitiv terapi, familiebehandling, kontraktbehandling, støttende samtaler og anden behandling, for eksempel døgnbehandlingshjem. Alkoholbehandlingen tilbyder desuden samtaler til pårørende.

 • Oversigt over ambulante behandlingssteder i Region Syddanmark
 • Døgnbehandling Ringgården
 • Hjemmeside for alkoholstorforbrugere; Hope.dk

SDU's personalepsykolog har til opgave at rådgive og tilbyde relevant behandling i tilfælde, hvor en ansat oplever problemer og belastninger i arbejdslivet, som vedkommende har brug for professionel hjælp til at håndtere. Det kan f.eks. være, når man har misbrugsproblemer.

Personalepsykolog ordningen et gratis tilbud til alle medarbejdere, der kan henvende sig anonymt. Som leder kan man ikke henvise til behandling, men opfordre medarbejderen til at søge information.

Du kan læse mere om SDU's personalepsykolog under Krisehåndtering.


Myter og fakta om alkoholforbrug

Fakta: Alkohol påvirker hjernen sådan, at man kan fremtræde træt, ukoncentreret og glemsom. Alkohol kan spores i kroppen op til 24 timer efter, at promillen er nul. Man kan sagtens være på arbejde, selvom man har et alkoholproblem, men ens arbejds- og funktionsevne er nedsat. Erfaringen viser, at en person med et stort alkoholforbrug vil forsøge at holde ved sit arbejde til det sidste, hvor ægteskabet ryger tidligere.

Fakta: Et for stort alkoholforbrug ikke noget, der alene vedrører den, der drikker. Et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på alle måder og forstyrrer de følelsesmæssige relationer, som man har til andre blandt andre i familien og på arbejdet. Det vedrører arbejdspladsen når det går ud over arbejdspræstationen og bliver socialt belastende for kolleger og samarbejdspartnere.

Fakta: Nej, alkohol er et giftstof, som man ikke skal drikke for sin sundheds skyld. Kun ældre mennesker med høj risiko for hjertesygdom kan eventuelt have gavn af at drikke en enkelt genstand om dagen.

Kilde: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen. Sundhedsstyrelsen 2008

Fakta: Uanset hvem man er, bidrager et alkoholforbrug over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser til udvikling af afhængighed samt op til 60 forskellige følgesygdomme. Et for stort alkoholforbrug er mest almindeligt blandt veluddannede og velstillede.

Fakta: At føle behov for alkohol for at føle sig bedre tilpas indikerer fysiske abstinenser. Når man er nået dertil, har man brug for akut alkoholbehandling. De uhensigtsmæssige alkoholvaner er startet adskillige år tidligere.

Fakta: Alkoholbehandling i professionelle rammer giver gode resultater. I Alkoholbehandlingen på Fyn opnår mere end 2 ud af 3 af de, der gennemfører behandlingen, et positivt drikkemønster. Et for stort alkoholforbrug kan nedjusteres, hvis problemet opdages i tide.


Øvrige links til information om alkoholmisbrug

Sidst opdateret: 22.08.2023