Skip to main content
Servicesider

SDU Digital

ESDH - Acadre

Acadre er universitetets ESDH-system og benyttes til journalisering af dokumenter, der er underlagt journaliseringspligt i henhold til gældende lovgivning. ESDH står for elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Nyheder fra ESDH

Procedure for Acadre-support

Ved behov for support til Acadre skal man fortsat kontakte ESDH-sekretariatet på mail esdh@sdu.dk
Hvis ESDH-sekretariatet vurderer, at supportsagen er system-/serverrelateret, videreformidles sagen til ServiceDesk, da SDU IT varetager den tekniske drift af Acadre.

Vejledninger til Acadre

Som hjælp til brugen af Acadre har vi udarbejdet en række vejledninger til dig som bruger. Vejledningerne er inddelt i navigationssedler, som er korte vejledninger til den daglige brug, og mere generelle vejledninger, herunder journalisering af merit- og dispensationssager.

Vi udarbejder løbende nye vejledninger eller opdaterer de eksisterende.

Sidst opdateret: 15.04.2024