Skip to main content
Servicesider

SDU's projektmodel og porteføljestyring

Her finder du SDU's projektmodel, de tre projekttyper, styringsdokumenter, mødekalender samt roller og ansvar i projektet. 

Når et nyt behov for digital håndtering af en arbejdsproces opstår, sker det ofte som følge af et ønske om en bedre og mere effektiv proces, krav fra nationale myndigheder, og/eller et behov for at udskifte et system (forældet teknologi, udbudspligt  og lign.).

 

På SDU har projektidéer med en digitaliseringsdimension mulighed for at blive understøttet af SDU Digital og universitetets Digitaliseringspulje. 

SDU’s projektmodel er den fælles ramme, der kan benyttes på tværs af alle administrative projekter og projekttyper i organisationen, og som skal bidrage til en ensartet og effektiv projekt- og porteføljestyring. Dermed får vi genkendelighed for projektdeltagere og styregrupper, og vores projektledere kan skabe sig en relevant faglighed, så de kan bidrage til god og effektiv projektstyring forskellige steder i organisationen.

Sidst opdateret: 20.07.2023