Skip to main content
DA / EN

Fremtidens bacheloroptag

Ny model for fremtidens bacheloroptag

Ny optagelsesmodel skal sikre, at kommende studerende har de nødvendige kvaliteter for at kunne gennemføre en universitetsuddannelse.

Med SDU’s nye strategi (https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/ny-strategi-paa-sdu) bliver det afgørende, at der arbejdes målrettet mod at optage talentfulde studerende, der kan blive dygtige dimittender. På den baggrund har SDU’s rektorat i foråret 2023 igangsat et arbejde, som har dannet grundlag for den nye optagelsesmodel, som SDU’s direktion har vedtaget den 29. juni 2023.

Optagelsesmodellen indebærer, at SDU fra 2025 anvender et fælles højt karakterkrav på tværs af universitetets uddannelser. Derfor skal studerende, der optages på akademiske bacheloruddannelser via kvote 1, som minimum have 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, mens kravet til studerende, der optages på professionsbacheloruddannelser, er mindst 5.

Større chance for at gennemføre studie

- Det er helt afgørende, at vi fortsætter med at have en dygtig studenterpopulation på SDU – ikke mindst i en fremtid, hvor demografien og den netop vedtagne reform af universitetsuddannelserne betyder, at færre vil få en universitetsuddannelse. Ved at sætte et krav om minimum 7 som adgangsgivende karaktergennemsnit sikrer vi, at vi optager de mest kvalificerede studerende. Vi ved, at der er evidens for, at ansøgere med et godt karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, har større mulighed for at gennemføre uddannelsen, siger rektor Jens Ringsmose.

- Trivsel er helt afgørende for, at de studerende kan indfri deres potentiale. SDU’s klare ambition er derfor også at fastholde og videreudvikle uddannelsesmiljøer, hvor talent og faglighed styrkes og frafald minimeres. Vi ved, at mange studerende, der falder fra deres uddannelse, netop angiver, at det er de faglige krav, der udfordrer dem. Det vil et karaktergennemsnit på 7 være med til at forebygge.

Jens Ringsmose understreger desuden, at der også er et beskæftigelsesperspektiv at tage højde for, eftersom dimittender med et højt karaktergennemsnit fra gymnasiet også kommer hurtigere i beskæftigelse efter endt uddannelse.

Kvote 2 er fortsat en mulighed

Der er fortsat mulighed for at komme ind på SDU’s bacheloruddannelser via kvote 2. Der pågår pt. drøftelser internt på SDU om hvad der er en passende minimumsscore i optagelsesprøven til kvote 2, som kan matche det højere kvalitetskrav i kvote 1.

-Vi stiller også høje krav til kvote 2-ansøgerne, men det er også vigtigt, at give en ekstra mulighed til dem, som har potentialet, men ikke opnåede 7 i karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen, siger Jens Ringsmose. 

Af hensyn til regionale behov vil der være uddannelser, som til at begynde med, er undtaget karakterkravet på 7, og i stedet har et karakterkrav på 6. Den ny optagelsesmodel gælder fra 2025.

Læs pejlemærker for ny optagelsesmodel på SDU.

Link til nuværende adgangskrav på SDU: https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/kvote_1_og_2


Redaktionen afsluttet: 29.06.2023