Skip to main content
DA / EN

SDU HR

Det nye SDU HR er kommet godt fra start

Den nye centrale HR-afdeling, SDU HR er godt i gang med at etablere sig. De sidste chefstillinger er blevet besat, og vi forventer at reorganiseringen vil være helt på plads omkring sommerferien.

Af SDU HR, 07-04-2022

Den 1. februar 2022 blev HR-service til SDU HR, og vi har siden da arbejdet på at få organisationen på plads. Chefer og medarbejdere i SDU HR´s fem nye afdelinger (Ansatte, Løn, Digital, Arbejdsmiljø & Udvikling samt Staben) er i fuld gang med at opbygge de nye enheder. Samtidig er de sidste chefstillinger også besat, og den 1. marts 2022 startede:


Marie Ejegod Hornbøll som chef for Løn.

Marie bliver ansvarlig for udbetaling af løn for ca. 2,2 mia.kr. til ca. 3,900 årsværk fordelt på 14.000 personer.

Marie Ejegod Hornbøll

Charlotte Schönbeck som chef for Staben.

Charlotte skal opbygge en ny enhed, der skal varetage mange af de interne opgaver, som går på tværs af SDU HR som eksempelvis økonomi, kommunikation og ledelsesbetjening.

Charlotte Schönbeck

Organisationsændringen betyder også, at enkelte opgaver skal flytte hænder, og de berørte medarbejdere er godt i gang med at oplære deres kollegaer. Da SDU HR hele vejen igennem har prioriteret sikker drift, vil opgaverne blive flyttet i et tempo så vi sikrer, at SDU HR fortsat kan servicere organisationen som hidtil. Vi forventer, at reorganiseringen af opgaver er på plads omkring sommerferien.


Ny organisation SDU HR

Baggrund

Omverdenen og ønsker til HR ændrer sig hele tiden. Vi får stadigt større og mere differentierede krav til, hvordan vi skal arbejde med HR-emner via f.eks. øget digitalisering og internationalisering, øget fokus på ligestilling, og ændret tilgang til og rammer for rekruttering, karriereveje samt god ledelse på SDU.

Arbejdet med HR på SDU har til formål at understøtte SDUs retning gennem en leverance af stærke HR-ydelser. HR-ydelserne skal være organiseret tydeligt i en struktur, som orienterer sig ud mod SDU, så det er nemt for organisationen at få os i tale og blive hjulpet. Derfor har det været nødvendigt også at tilpasse HR-organisationen til de nye krav og forventninger.

Ved HR-seminaret den 30. maj 2022 for HR-medarbejdere på SDU vil vi bl.a. fortælle mere om baggrunden for og forløbet af den nye organisering af SDU HR.

Har I spørgsmål, er I naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til en af SDU HR's chefer.

Redaktionen afsluttet: 07.04.2022