Skip to main content
DA / EN

Ferielukket

Sommerferie i fællesadministrationen

Flere afdelinger i Fællesadministrationen holder lukket eller har nedsat bemanding i sommerferien. Du skal derfor forvente forlængede svartider ved kontakt med de enkelte afdelinger. For Teknisk Service er der flere praktiske ændringer vedrørende driften.

SDU Kommunikation

• Grafisk Center holder lukket pga. ombygning i uge 27, 28, 29.
• Derudover er bogproduktionen (ph.d’er og bøger med 4 kantet ryg) lukket fra den 25. juni til og med den 22. juli. Har du behov for tryksager i denne periode, er du det muligt at bestille hos SDU’s eksterne samarbejdspartner Stibo cnje@stibo.com. Opgaver som bestilles hos Stibo skal betales af egen afdeling, hvorfor I skal oplyse jeres EAN nr. til Stibo. Se mere 

• Sprogservice holder sommerferielukket i ugerne 29 og 30, mens der i resten af sommeren vil forventes længere svartider.
• Web er tilgængelig sommeren over, men der skal forventes længere svartider. Der opfordres derfor til, at alle henvendelser stiles til mail web@sdu.dk
• Resten af SDU Kommunikation vil være med lav bemanding, hvorfor der generelt skal forventes længere svartider.

SDU Analytics

SDU Analytics har fra 1. juli 2024 til og med 5. august 2024 nedsat bemanding, og der vil være forlængede svartider på henvendelser til sduanalytics@sdu.dk
Hvis noget har hastende karakter, kan analysechef Jacob Jensen kontaktes pr sms på (+ 45) 93 50 70 69.

SDU Digital

ESDH-teamet har nedsat bemanding fra 22. juli til 12. august. I disse uger må der forventes lidt længere responstid på henvendelser.

Økonomiservice

Afdelingerne i Økonomiservice holder sommerferie således:

• Regnskab: Debitor- og kreditorbogholderierne er lukket i ugerne 29 og 30. Rejsekontoret er lukket i ugerne 30 og 31.
• Controller: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 29 og 30.
• Budget: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28, 29 og 30.
• Indkøb og Udbud: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28, 29 og 30.
• Forskerservice-Økonomi: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 29, 30 og 31.
• FAST: Er lukket i ugerne 29 og 30.

Betalinger til SDU’s leverandører
Økonomiservice foretager ikke betalinger til leverandører i ugerne 29 og 30. Vi kører betalinger til SDU’s leverandører torsdag den 11. juli og mandag den 29. juli 2024.
Dette fremgår også i punkt D på https://sdunet.dk/da/servicesider/oekonomi/koebsfakturarer-og-udgifter/betalinger.

Teknisk Service

Teknisk Service gør opmærksom på følgende ændringer ift. driften hen over sommeren:

Døråbningstider

 • I perioden fra den 1. juli 2024 til og med den 28. juli 2024 er yderdøre åben fra kl. 08.00 til kl. 16.00 på hverdage. Institutdøre på Campusvej, Odense, vil være lukket hele døgnet. Adgang er mulig med gyldigt adgangskort og kode udenfor åbningstid. 
 • Ved andre ønsker eller særlige arrangementer kan Teknisk Service kontaktes på mail 8888@sdu.dk. 
 • Der henstilles til, at der ved adgang med medarbejder-/studiekort IKKE lukkes andre, uden gyldigt adgangskort, med ind i bygningen.  

Postbetjening

Logistik vil i perioden fra den 1. juli 2024 til og med den 2. august 2024
betjene SDU Campusvej, Winsløwparken og tilknyttede institutioner således:

 • På Campusvej skal brevpost afhentes i posten. Pakkeforsendelser udbringes løbende.         
 • På Campusvej skal post/pakker til afsendelse afleveres i postafdelingen senest kl. 13.00. 
 • TEK, OUH vil blive til- samt afpostet kl. 10.00 og frem. 
 • Transport og kurerforsendelser kører normalt.
 • Åbningstider i Transport & Logistik er kl. 08.00 - 14.45 fra den 1. juli til den 2. august.
 • Kontakt logistikafdelingen/centrallageret på telefon 65501922 og mail: 8888@sdu.dk  

Lokalebooking

I perioden fra den 15. juli 2024 til og med den 26. juli 2024 vil det kun være muligt at booke lokaler via https://cloud.timeedit.net/sdu/web.  

Rengøring

 • Som tidligere år vil rengøring blive reduceret i perioden 8. juli til 26. juli 2024 (begge dage inkl.). Gælder kun Campus Odense. Derfor kan der forventes længere responstid på ekstraopgaverne, gælder både rengøring og affaldshåndtering. 
 • Toiletter i kælderen og enkelte toiletgrupper på Campus, vil blive aflåst. 
 • Der vil i denne periode blive gennemført dagligt soignering i laboratorier, der er i brug, ligesom toiletter og køkkener vil blive soigneret dagligt. 
 • I kontorområderne, som er i brug, vil der blive foretaget soignering (ca. en gang om ugen). 
 • Ved særlige rengøringsønsker kan Teknisk Service kontaktes på mail 8888@sdu.dk.
  Angående rengøring i Kolding, Esbjerg, Slagelse og København kontaktes Teknisk Service ansvarlige på stedet.
   
Ferie i SDU Uddannelse

Se sommerens åbningstider

Redaktionen afsluttet: 28.06.2024