Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Åbningstider i sommerferien

Henvendelser fra ansøgere og studerende i fakultære og fællesadministrative enheder

Af SDU Studieservice, , 11-06-2024

Sommeren nærmer sig og mange ansatte på SDU holder velfortjent ferie. Derfor kan åbningstider for fakultære og fællesadministrative enheder, som modtager henvendelser fra ansøgere eller studerende, også afvige fra det normale.

Her på siden har vi samlet åbningstiderne for de mest brugte enheder og services, som ansøgere og studerende kan efterspørge i løbet af sommeren, så du kan orientere dig, hvis du får brug for det.

Rigtig god sommer!

Uddannelse

Fakultetets studievejledning er lukket i uge 30 og ellers tilgængelig som normalt. 

Bemandingen i fakultetets studiesekretariat på SDU Odense er stærkt reduceret i ugerne 28, 29, 30 og 31 og ellers er sekretariatet tilgængelig som normalt.

Kontaktoplysninger fremgår af studiesiderne på MitSDU.

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

Studievejledningen på Naturvidenskab har lukket for al vejledning mandag d. 8. juli til onsdag d. 31. juli (begge dage inklusive).

Studieadministrationen på Samfundsvidenskab er bemandet det meste af sommeren, men dog lukket på telefon og SPOC i ugerne 28, 29 og 30. 

Studievejledningen på SAMF
, der modtager henvendelser fra studerende indskrevet på SDU Odense, er lukket i ugerne 28, 29 og 30.

Studienævnene på Samfundsvidenskab
holder lukket i juli måned.

Kontaktoplysninger fremgår af studiesiderne på MitSDU

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

SUND Uddannelse har nedsat bemanding i sommerperioden, og nogle henvendelser vil være så specifikke at man kan blive bedt om at afvente svar, til den relevante medarbejder er tilbage fra ferie.

Mail: sund-uddannelse@health.sdu.dk
Hjemmeside: Se evt. studiesiderne på MitSDU

TEK Uddannelseskoordinering og -support holder ferielukket i uge 30.

Uddannelseskoordinatorerne, der varetager den uddannelsesspecifikke faglige vejledning på TEK, holder ferielukket i ugerne 27-32Nærmere ferieangivelse fremgår af de individuelle autosvar for uddannelseskoordinatorerne. 

Mail: Uddannelseskoordinatorer

Vedr. spørgsmål om trivsel, studieteknikker mm. henvises til at kontakte den centrale Studie- og trivselsvejledning (se længere ned på siden).

 (Se under Studieservice Sønderborg længere ned på siden for SDU Sønderborg.)

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Esbjerg tilgængelig som normalt. 

Tlf.: 6550 1103
Mail: studieservice-es@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Kolding tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1101
Mail: studieservice-ko@sdu.dk (alle tværgående henvendelser samt henvendelser vedr. vores humanistiske uddannelser), studieservice-ko-sam@sdu.dk (vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser)
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12 og henvendelse kan ske digitalt. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Slagelse tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1114
Mail: studieservice-sl@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.

Derudover er Studieservice Sønderborg tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1102
Mail: sdu-soenderborg@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Optagelse

I ugerne 28 og 29 samt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30 er åbningstiden reduceret til kl. 10-12.
Fredag d. 26. juli er åbningstiden kl. 9-16.
Mandag d. 29. juli er åbningstiden kl. 9-15.

Derudover er Optag Bachelor tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1051
Mail: optag@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

Kandidatoptag, tilvalg/sidefag og efteruddannelse er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1052
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: sdu.dk

Vejledning & andre services

Der er adgang 24/7 for studerende og ansatte.

Derudover er betjeningstider følgende:

Odense: 
Mandag-fredag: Kl. 9-15, dog kl. 10-14 i uge 29 og 30

Esbjerg, Kolding og Sønderborg:
Mandag-fredag: kl.10-14

Slagelse: 
Mandag-fredag: Kl. 10-13. I uge 29 er biblioteket uden bemanding, men ansatte og studerende har adgang.

De aktuelle betjeningstider for bibliotekets afdelinger kan ses her.

I ugerne 28, 29 og 30 er SDU's administration ifm. studenterforeninger lukket.

Mail: StudentOrg@sdu.dk

SDU Odense, Studenterservice-IT

Telefonen er åben som normalt hele sommeren.

Personlig henvendelse kan ske som følgende:

1. - 27. juli 2024 (begge dage inklusive, dog ikke i weekenden) kl. 10-14
29. juli - 16. august 2024 (begge dage inklusive, dog ikke i weekenden): Mandag - torsdag kl. 8-16, Fredag kl. 8-15

Derudover er Studenterservice-IT tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

SDU IT i de øvrige campusbyer

Åbningstider annonceres lokalt
eller
Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

I ugerne 28, 29 og 30 er Karrierevejledningen lukket. Der vil i perioden blive holdt øje med mailen.

Derudover er Karrierevejledningen tilgængelig som normalt. 

Mail: karriere@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/karriere

I ugerne 28, 29 og 30 er SDU International  lukket for fysisk fremmøde. Telefonen er åben som normalt og mails besvares stadig.

Derudover er SDU International tilgængelig som normalt:

Telefon: åbent mandag-fredag kl. 10-14, undtagen tirsdag kl. 12-14. 
Kontor: åbent for personlig henvendelse mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.

Tlf.: 6550 2264

Mail: Henvendelse sker via SPOC eller på int@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk/exchange /  mitsdu.dk/studyabroad

I ugerne 28, 29 og 30 må der generelt forventes længere svartider.

I ugerne 28 og 29 er der lukket for personlig og telefonisk henvendelse.

Tlf.: 6550 1800 (mandag til fredag, kl. 10:00 - 14:00)
Mail: Henvendelse kan ske via SPOC eller direkte til sps@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/sps

Studenterservice på SDU Odense (Zonen) er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Studie- og trivselsvejledning er åben som vanligt, dog grundet nedsat bemanding kan der forekomme længere svartider og der kan være begrænsede muligheder for vejledning.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studieogtrivsel

I ugerne 28, 29 og 30 må der generelt forventes længere svar tider.

I ugerne 28 og 29 er der lukket for personlig og telefonisk henvendelse.

Tlf.: 6550 1053 (mandag, tirsdag og torsdag, kl. 10:00 - 12:00)
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/su

I ugerne 27, 28 og 29 er der nedsat bemanding. Mails vil stadig blive besvaret, men der kan forekomme længere svartider.

Derudover er Syddansk Elite tilgængelig som normalt.

Mail: elite@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

Uddannelsesjura & Registratur er tilgængelig som normalt.

I uge 29 holder Uddannelsesjuridisk Team dog lukket.

Tlf.: 6550 1059
Mail: Henvendelse sker via SPOC.
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

Er du usikker på, hvem en studerende skal henvende sig til på SDU, så henvis vedkommende til Studenterservice uanset, hvilken campus den studerende er indskrevet på.

Studenterservice (Zonen) ligger fysisk på SDU Odense og er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

 

Omorganisering & navneskift

Den 1. juli skifter SDU Studieservice navn til SDU Uddannelse. Læs mere i denne artikel.

Redaktionen afsluttet: 11.06.2024