Skip to main content
DA / EN

God sommer

Sommerhilsen fra rektoratet

Med ønsket om en sommer med tid til afslapning, oplevelser og skønlitteratur ønskes alle på SDU en rigtig god sommer.

Kære alle

Solen skinner på Syddansk Universitet og forude venter en sommer med tid til afslapning, skønlitteratur og mulighed for at tanke energi til et nyt akademisk år. 

Vi ser imidlertid også tilbage på et år, hvor solen ikke skinnede på universitetet hele tiden.

Som I alle ved, besluttede vi i foråret at gennemføre økonomiske tilpasninger på samlet 95 millioner kroner, da universitetets økonomi var i ubalance på grund af flere års faldende optag af studerende og et stigende prisniveau. Resultatet blev som bekendt nedlæggelse og omlægning af stillinger samt lukning af flere uddannelser og uddannelseslinjer på Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Det har været en vanskelig tid for alle på universitetet.

Fremgang på flere områder

Heldigvis er der også lyspunkter at få øje på. Når vi kigger på prognoserne for årets søgning til SDU’s uddannelser, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at vi får en samlet fremgang i ansøgertallet i 2023. Det er endnu for tidligt at konkludere noget meget håndfast, men den overordnede prognose er god. Fremgangen er først og fremmest båret af nogle meget flotte søgetal i Sønderborg og Esbjerg.

En anden god nyhed er, at nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at SDU’s dimittender nu kommer langt hurtigere i beskæftigelse end tidligere. Ja, faktisk er dimittendledigheden nu på et niveau, som ikke er set bedre siden finanskrisen. Det er meget glædeligt og vidner om, at SDU uddanner dimittender, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Forbedringen i beskæftigelsestallene gælder alle campusser, alle fakulteter og langt de fleste uddannelser, og det er også værd at notere sig, at dimittenderne kommer hurtigere i beskæftigelse på trods af en generelt – let – stigende ledighed.

Forandringer og nye muligheder

Når vi efter sommeren vender tilbage til vores campusser, ser vi frem mod et efterårssemester med nye muligheder.

I juni vedtog SDU’s bestyrelse universitetets nye strategi, som tilbyder svar på, hvordan vi griber de store nye muligheder og samtidig håndterer de udfordringer, der venter de kommende år. Strategiens kerne er et fokus på høj kvalitet og talentfulde mennesker i fremragende miljøer.

Læs mere om strategien her

Vi ser også frem til samarbejdet med de to nye bestyrelsesmedlemmer, som netop er blevet udpeget til SDU’s bestyrelse: Velkommen til Troels Petersen, senior vice president i Danfoss og Ulla Tørnæs, tidligere minister og folketingsmedlem.

Dertil kommer, at vi i efteråret når en markant milepæl, når medicinstuderende og vores kolleger fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet flytter fra Winsløwparken og ind i det store bygningskompleks, der samler universitet og universitetshospital og bliver enestående på dansk grund. Til jer, der flytter ind på Campusvej: Vi glæder os til at tage imod jer!

Nyt karakterkrav

I går – den 29. juni – besluttede SDU’s direktion en ny model for fremtidens bacheloroptag med et fælles karakterkrav på tværs af universitetets uddannelser. Fra 2025 skal studerende, der optages på vores akademiske bacheloruddannelser via kvote 1, som minimum have 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen. I de kommende uger vil vi se på, om der skal være enkelte undtagelser fra det fælles karakterkrav på 7.

Nyheden om det fælles karakterkrav på 7 blev allerede i går opsnappet af flere lokale og nationale medier, og der gik derfor meget kortere tid, end vi havde ønsket os, mellem den interne og eksterne udmelding af beslutningen. Det ærgrer os meget, og vi beklager. Den slags nyheder skal man som ansat på SDU ikke få leveret via medierne.

Efter sommerferien lancerer vi et nyhedsbrev til alle medarbejdere fra rektoratet. Nyhedsbrevet skal være med til at sikre et kontinuerligt informationsflow samt større og bredere viden om aktuelle sager og prioriteter. Udover ”nyt om SDU” og meddelelser fra rektoratet, så vil nyhedsbrevet også rumme klummer, hvor såvel studerende som ansatte kommer til orde.

Vi glæder os til et spændende og begivenhedsrigt efterår. Rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Jens Ringsmose, rektor
Helle Waagepetersen, prorektor
Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør

Redaktionen afsluttet: 30.06.2023