Skip to main content
DA / EN

Nyt SUND

Nøglerne til Nyt SUND er officielt overdraget til SDU

Syddansk Universitet har fredag den 1. september underskrevet en aftale, som betyder, at den nye bygning til at huse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet nu formelt er overdraget til SDU.

På et møde fredag morgen mellem repræsentanter fra Syddansk Universitet, Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen blev aftalen om overdragelsen af Nyt SUND underskrevet.

SDU har dermed officielt fået ’nøglerne’ til den 50.000 m2 store bygning, der også bliver koblet direkte til Nyt OUH, når det nye hospital engang åbner.
Vejdirektoratet har officielt været bygherre på byggeriet, og den rolle har de fortsat et år frem, inden Bygningsstyrelsen overtager. Det betyder også, at Vejdirektoratet indtil 2024 har ansvaret for alle tekniske installationer i bygningen.

Med overdragelsen er der åbent for, at fakultetets studerende og ansatte kan benytte de moderne kontor- og undervisningsfaciliteter. Lokalerne blev dog allerede taget i brug mandag den 28. august.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet rummer 5.000 studerende fordelt på 26 uddannelser. Forskningsmæssigt byder fakultetet på flere verdensførende forskningsmiljøer, og der er ansat hvad der svarer til 1.420 årsværk inklusive ph.d.ere fordelt på otte institutter.

I løbet af efteråret gennemføres en større indflytning i de nye lokaler. SDU forventer at markere åbningen af bygningen med en officiel indvielse i foråret 2024.

Redaktionen afsluttet: 04.09.2023