Skip to main content
DA / EN

Internationaliseringsprojekt

Nyt internationaliseringsprojekt på vej

En overordnet, strategisk indsats for at rekruttere de mest talentfulde, udenlandske studerende er efter en godkendelse i direktionen på vej til at skulle implementeres på universitetet.

Den demografiske udvikling med faldende ungdomsårgange og politiske vinde tvinger SDU og resten af de danske universiteter til at skulle tænke anderledes. I det lys igangsætter Syddansk Universitet nu en strategisk indsats, som skal sikre et flow af dygtige, internationale studerende. Og hele projektet skal gerne være med til at styrke SDU’s leverance af dimittender til virksomheder i Danmark.

- Beskæftigelse er nøgleordet i denne indsats. Vi kommer til at arbejde ud fra et 360 graders perspektiv, hvilket indebærer, at vi kommer til at arbejde med rekrutteringen af de kommende studerende, koblingen til erhvervslivet i form af studiejob og arbejde efter uddannelsen og selvfølgelig også integrationen til den enkelte campus og byen, forklarer Helle Waagepetersen, der er prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet.

Udenlandske studerende kan bidrage til øget kvalitet og diversitet

Projektet falder godt i tråd med nyheden om, at Syddansk Universitet sammen med en række andre danske universiteter har fået tildelt en højere kapacitet på 180 engelsksprogede kandidatstuderende efter sommerferien.

Der er flere fordele ved at få en større repræsentation af udenlandske studerende, bl.a. at de vil være med til at højne niveauet på uddannelserne og understøtte SDU’s overordnede strategi, forklarer Helle Waagepetersen.

- Med høj faglighed og en øget kulturel diversitet vil de bidrage til attraktive internationale læringsmiljøer på SDU, siger hun.

Nu venter fase 1

Godkendelsen fra direktionen betyder, at handleplanen, hvor forskellige arbejdsgrupper over den kommende tid skal identificere udfordringer og muligheder, kan sættes i gang. De arbejder alle ud fra et fælles visionsbillede, som beskriver, at SDU’s evne til at tiltrække og fastholde dygtige internationale studerende skal forbedres.

Ifølge Helle Waagepetersen kommer der til at ske indsatser fra alle dele af universitetet, og det er også hendes håb, at der i høj grad bliver videns- og erfaringsudvekslet mellem campusbyerne og fakulteterne, så vi optimerer forløbene og sikrer, at de gode erfaringer, som SDU har gjort sig flere steder med at opbygge attraktive studiemiljøer for internationale studerende, bliver kendt og brugt alle steder.

- Det kunne f.eks. være jobgarantien i Sønderborg. Jeg håber, at projektet også kommer til at gøre os bedre til at samarbejde og lære af hinanden på tværs og dermed understøtte, at vi kan blive mere agile som organisation, hvilket vil komme os til gavn med de store forandringer som universitetssektoren ser ind i, siger hun.
Redaktionen afsluttet: 29.02.2024