Skip to main content
DA / EN

Tidsregistrering

Nyt om tidsregistrering pr. 1. juli 2024

Reglerne stiller krav om, at arbejdsgivere skal indføre et arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for den enkelte lønmodtager. SDU vil henover sommeren afklare, hvordan de nye regler skal udmøntes i organisationen.

Kære ansatte på SDU

Den 1. juli træder nye regler om registrering af arbejdstid i kraft.

Reglerne stiller krav om, at arbejdsgivere skal indføre et arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for den enkelte lønmodtager.

På SDU har vi siden det tidlige forår arbejdet på at blive klar til implementeringen. Vi har arbejdet ud fra en forventning om, at reglerne vil omfatte alle medarbejdere på SDU, men har samtidig afventet en afklaring om, hvem der kan undtages fra tidsregistrering; de såkaldte selvtilrettelæggere.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der er arbejdsgiver på statens område, har den 21. juni 2024 orienteret om styrelsens fortolkning af arbejdstidsreglerne, og dermed også hvem der kan undtages.

Styrelsen har oplyst, at det er muligt at undtage ansatte, hvis arbejdstid, som følge af særlige træk ved det udførte arbejde, ikke måles og/eller fastsættes på forhånd samt ansatte, der selv kan fastsætte arbejdstiden kan undtages fra registreringspligten.

SDU HR vil i samarbejde med ledelsen hen over sommeren afklare, hvordan vi håndterer styrelsens fortolkning af selvtilrettelæggere på SDU.

Hvad skal du gøre:

• Hvis du registrerer timer på eksterne forskningsprojekter i mTIME, fortsætter du med dette som hidtil.

• Hvis du er omfattet en af flekstidsordning og registrerer timer i Buanco, fortsætter du med dette som hidtil

• Øvrige medarbejdere og ledere vil få yderligere information i august. Nogle af jer vil skulle registrere samlet daglig arbejdstid med virkning fra 1. juli 2024, så I opfordres til at notere jeres daglige arbejdstid i fx outlook, så det er let at registrere timerne, når det er afklaret, hvem der er omfattet af reglerne om registrering af arbejdstid.

Det er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt at svare på spørgsmål ang. den enkelte medarbejders muligheder for undtagelse.

Jeg ved, det er meget sent, at denne information kommer ud, men det har desværre ikke været muligt tidligere. Jeg er sikker på, at vi efter sommerferien kommer godt i mål med implementeringen af de nye regler.

Rigtig god sommer

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør
Redaktionen afsluttet: 28.06.2024