Skip to main content
DA / EN

Analyse

Nu starter analysen af SDU’s uddannelsesadministration

SDU har indgået kontrakt med konsulenthuset Carve om at udføre den tidligere annoncerede analyse af uddannelsesadministrationen.

Uddannelsesområdet står i de kommende år overfor forandringer med politiske reformer i forhold til optag og regionalisering, øget fokus på efter- og videreuddannelse, internationalisering, en demografisk udvikling med færre studerende og et nyt studieadministrativt system som erstatning for STADS. For at SDU bedst muligt kan håndtere disse forandringer, ønsker rektoratet en kortlægning af universitetets nuværende studie- og uddannelsesadministrative opgaveløsning.

Der er nedsat en styregruppe, som har ansvar for at analysen gennemføres i et tæt samspil med et eksternt konsulenthus. Styregruppen består af universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind (formand), prorektor Helle Waagepetersen og dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Styregruppen har efter tilbudsindhentning fra tre konsulenthuse (Carve, Implement og Valcon) besluttet at indgå kontrakt med Carve. Analysen skal se på SDU’s studieadministrationen på tværs af Fælles­administrationens forskellige områder, på tværs af Fællesadministrationen, fakulteter hhv. institutter og studier samt på tværs af SDU’s forskellige campusser. Til at gennemføre analysen vil Carve anvende eksisterende datamateriale på SDU og vil hertil indsamle data gennem et stort antal lederinterviews. Desuden vil Carve udvikle anbefalinger på baggrund af kortlægningen af de uddannelsesadministrative opgaver og ressourcer samt en formuleret vision for uddannelsesadministrationen, som udvikles i løbet af analysen. Carves konsulentteam har erfaring med at arbejde for universiteter og har kendskab til uddannelsesadministrative opgaver.

Styregruppen har besluttet at nedsætte en følgegruppe til at bistå med at kvalificere analysen. For at sikre et bredt perspektiv på SDU’s uddannelsesadministration er følgegruppen sat sammen af flere fagpersoner:

  • Henning Andersen, uddannelsesdirektør på TEK og medlem af Uddannelsesrådet, med indsigt i og ansvar for uddannelsesadministration på et ”vådt” fakultet
  • Annette Schmidt, sekretariatschef for SAMF Uddannelse, med indsigt i og ansvar for uddannelsesadministration på et ”tørt” fakultet
  • Annette Lund, studiechef og medlem af Uddannelsesrådet, med ansvar for uddannelses­administration i Studieservice, Fællesadministrationen
  • Jacob Jensen, chef for SDU Analytics, med ansvar for uddannelsesdata, studiedata og andre nøgletal
  • Nicolai Sørensen, vicedirektør for Økonomiservice, med ansvar for data om årsværk og økonomi

Det er forventningen, at styregruppen og Carve anvender et par uger på at aftale analysen og tidsplanen i flere detaljer. Når tidsplanen er aftalt, kommunikerer styregruppen herom. Det er forventningen, at Carve kan aflevere analysen til styregruppen sidst på året med henblik på, at SDU’s direktion efter involvering kan behandle anbefalingerne og træffe beslutning i løbet af 1. kvartal 2023.

Styregruppen vil sikre løbende information om analysen, og man kan finde information om analysen på sitet på SDUnet, hvor der også er en kortfattet beskrivelse af analysen og tidsplanen (se denne powerpoint-præsentation).

Redaktionen afsluttet: 23.09.2022