Skip to main content
DA / EN

Livslang læring

SDUx går i luften

SDU’s nye satsning på livslang læring i samarbejde med erhvervslivet begynder i februar med en totalt udsolgt kursusdag om kunstig intelligens og digitalisering.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 31-01-2024

Nu lancerer SDU nye muligheder for livslang læring i SDUx, der samler erhvervsliv og universitet i et styrket samarbejde om kompetenceudvikling, innovation, og nye samarbejdsformer.

SDUx er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og DANDY Business Park i Vejle. Målet er at skabe fleksibel læring og kompetenceudvikling for mennesker i beskæftigelse i forpligtende partnerskaber med erhvervslivet – i første omgang i Trekantområdet, men på sigt i hele Region Syddanmark.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu går i luften med SDUx. Der er leveret en meget stor og engageret indsats fra mange mennesker på SDU og i DANDY Business Park, som nu bærer frugt. Det er særligt glædeligt, at vi mærker så stor interesse for de første SDUx-kurser fra erhvervslivet, siger SDU’s prorektor Helle Waagepetersen og uddyber:

- Vi har fået 90 tilmeldinger til det første kursus, som er udviklet af et meget skarpt hold af fire forskere på tværs af tre institutter.

Blænder op for AI- og digitaliseringskurser

De første skridt tages, når SDUx blænder op for en fuldt booket tværfaglig kursusdag om AI og digitalisering den 28. februar 2024. På dagen får deltagerne forskernes nyeste indsigter og konkrete værktøjer til at gribe de muligheder for digital transformation, som kunstig intelligens byder på.

I løbet af foråret 2024 vil der være to udgaver ekstra af det populære introkursus om AI og digitalisering, og yderligere fem mere specialiserede kurser om AI og digitalisering, som er målrettet henholdsvis det ledelsesmæssige strategiske niveau og det mere teknisk operationelle niveau.

Alle kurserne udmærker sig ved at repræsentere flere fagområder på tværs af fakulteter i det samme kursus. Se mere om SDUx og de nye kursustilbud. 

Det er dejligt, at så mange allerede har kastet sig ind i arbejdet og vil være med til at skabe nyt i vores SDUx-eksperimentarium. Så stor tak til videnskabelige og administrative kolleger

Helle Waagepetersen, prorektor

Derudover samarbejdes der på tværs af SDU, SDUx og initiativets nye advisory board om at udvikle formater til det næste tema om bæredygtighed og grøn omstilling, så emnet vinkles til både at skabe værdi for og med erhvervslivet og sikre, at SDU’s forskning formidles og kommer i anvendelse i praksis.

- Det behøver ikke ende med at være en kursusrække - det kan tage flere forskellige former. Det samme gør sig gældende ift. sundhedsområdet, hvor vi også er i gang med at afdække mulige samarbejder om kompetenceudvikling, siger Helle Waagepetersen.

Stort engagement i SDUx

Hun roser også det store engagement på SDU i satsningen på livslang læring.

- Det er et stort arbejde og kræver noget særligt af vores forskere at udvikle SDUx-aktiviteter, og jeg ved, at de, der er involveret i de første kurser, allerede har brugt mange timer på at skabe disse tværfaglige forløb, ligesom mange har engageret sig i de indledende møder på de andre fagområder, siger prorektor og forklarer videre: 

- Vi er i gang med at tegne de første streger til et helt nyt og unikt mulighedsrum til at formidle forskning fra SDU til samfundet. Det giver rigtig god mening at tænke formidling af forskning og livslang læring sammen, og det er dejligt, at så mange allerede har kastet sig ind i arbejdet og vil være med til at skabe nyt i vores SDUx-eksperimentarium. Så stor tak til videnskabelige og administrative kolleger.

Fokus på tværfaglig samskabelse

Samskabelse og tværfaglighed er blandt kerneværdierne i SDUx, da det er i dialogen med virksomheder og mellem forskellige faglige vinkler på universitetet, at SDUx virkelig kan differentiere sig på markedet for kompetenceudvikling og livslang læring.

- SDUx er ikke en reol til efteruddannelse, hvor vi udstiller vores tilbud. Tværtimod bygger det nye initiativ på, at SDU’s forskere sætter deres viden i spil i tæt samarbejde med virksomheder og andre fagligheder, så universitet og erhvervsliv sammen kan udvikle præcis den kompetenceudvikling, der er brug for ude i virksomhederne, forklarer Helle Waagepetersen om tankerne bag SDUx og uddyber:

Principper for SDUx

 • SDUx-aktiviteter tager afsæt i: 

 • At være eksperimenterende 
 • Udvikle i samskabelse med virksomheder og institutioner 
 • Inddrage praksis 
 • Være tværfakultære
 • Have fokus på dialog og refleksion
 • Styrke relationer og netværk 

- Det er selvfølgelig en balancegang. Som universitet skal vi både respondere på omverdenens behov og holde fast i, at vi som universitet er skabt til at plante den nyeste viden i vores omverden. Vi forventer os meget af at få forskere og virksomheder ind i samme rum, så vi kan hjælpe og udvikle hinanden på mange forskellige niveauer.

Det perspektiv betyder også, at SDUx-aktiviteter kommer til at foregå i forskellige formater, fx både kurser, talks og skræddersyede forløb udviklet og tilpasset enkelte virksomheder.

Organisering af SDUx

SDUx er organiseret bredt på SDU, prorektor Helle Waagepetersen står i spidsen for satsningen og i DANDY Business Park er Henrik Brændstrup og Pia Ellen Kjær fra SDU RIO i fuld gang med at bygge bro mellem virksomheder og andre samarbejdspartnere i Trekantområdet og de relevante fagmiljøer på SDU.

Hvert fakultet har også en SDUx-kontaktperson, de er:
HUM: Caroline Zoffmann, projektleder
NAT: Luís Cruz-Filipe, lektor
TEK: Susanne Kjelstrup, afdelingsleder
SUND: Per Æbelø, områdeleder
SAMF: Britta Worm, afdelingsleder

Derudover konstituerede SDUx i november 2023 sit advisory-board, se mere om medlemmerne nedenfor.

Her er SDUx' nye advisory-board

 • Tina Lyngsø Kromann, Områdedirektør Sydbank Vejle, Hedensted, Billund/Grindsted  
 • Helle Egdal, Vice President, People, Culture & Sustainability, Fertin  
 • Ronni Haastrup Madsen, CEO, Uptime Development 
 • Thomas Damkjær Larsen, CEO, Digitized  
 • Morten Ø. Koch, Partner i Ernst & Young & Leder af kontoret i Vejle og Esbjerg
 • Nanna Aage Lundsgaard, Vice President RD&E Climate Solution, Danfoss
 • Christian Sauvr, Administrerende sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt
 • Ulla Bagger-Sørensen, Koncept- og udviklingschef, Bagger-Sørensen
 • Jørgen Andersen, CEO, DANDY Business Park
 • Michaela Andersen, COO Innovation Hub TECH, DANDY Business Park
 • Pia Jacobsen-Iversen, Markedsdirektør, Rambøll
 • Kristine Schou, HR-chef, Vejle Kommune 
Redaktionen afsluttet: 31.01.2024